Frågan om SERMI, tillgången till bilens tekniska information avseende motorstyrning, säkerhet och stöldskydd, för icke märkesauktoriserade verkstäder är åter aktuell. MRFs Joachim Due-Boje deltog i den eurpoeiska samarbetgorganisationen för bilhandel och verkstad, CECRAs, senaste möte i Amsterdam.

– Som medlemsorganisation gör vi efter ett par års upphåll ett omtag på CECRA, inleder Jocke.
– Amsterdam-mötet handlade till en stor del om rättvisan för fria verkstäder och dess åtkomst till säkerhetsrelaterad mjukvara i dagens bilpark. På agendan var även uppkopplade bilar som är ett hett ämne som har diskutarats inte bara på detta möte, fortsätter han.

För att komma åt programvaror för till exempel larm- och låssystem, motorstyrdon och andra säkerhetssystem, så är det inte tillåtet idag för en fristående verkstad eller om man arbetar med främmande märken. Detta är något som har behandlats inom CECRA i flera år, arbetsnamnet på systemet är SERMI.
– Att få ihop detta tar tid på grund av att det är många aktörer inblandade. För Sveriges del och även de andra medlemsländer ska detta hanteras i första hand av Swedac. De kommer att fungera som ett nationellt ackrediteringsorgan. De kan sedan dela ut licenser till kontrollföretag, tredjepartskontrollanter, såsom KBV, Dekra med flera, berättar Jocke.

Dessa företag kan sedan dela ut tillstånd och pinkodsnycklar till verkstäder och teknisk personal hos dem. Det innebär att efter en vandelsprövning; ungeför motsvarande utdrag ur polisens belastningsregiseter, får teknikern en personlig nyckel, digitalt ID, som ger personen på verkstaden tillgång till säkerhetsrelaterade programvarunedladdningar från fordonstillverkarna.

Tanken är att detta ska komma igång om alla parter är överens (tillverkarna och rådet inom CECRA) september 2021.

Bilhandel

Begagnatmarknaden – april 2019

Anders Holmqvist, bilbranschkonsult, kommenterar utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

MRF gör omtag på Cecra

Frågan om SERMI, tillgången till bilens tekniska information avseende motorstyrning, säkerhet och stöldskydd, för icke märkesauktoriserade...

Läs mer

Nyreg april 2019 – Laddbara bilar ökar kraftigt

Anders Holmqvist, t f bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar mars månads nybilsregistreringar;

Läs mer
Visa alla