Fordonsservice är en riskbransch för brottslighet kopplad till arbetslivet. Det menar Conny Svensson på Skatteverket och nationell samordnare för de åtta samverkande myndigheterna; Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Polisen och Kronofogdemyndigheten, som på regeringens uppdrag genomför utökade myndighetskontroller i syfte att motverka osund konkurrens i bland annat motorbranschen.

Det handlar om att skapa konkurrensneutralitet!

– I grunden för vårt inspektionsarbete av fordonsservice ligger den definition av verksamhet som omfattas av vägtrafikförordningen. Man, politikerna, lagstiftar till viss omfattning, medan vi på Skatteverket vill att det ska vara klart, förklarar Conny Svensson utgångspunkten för kontrollarbetet.
– Tillsammans kan vi som myndigheter göra så mycket mer för att motverka osund konkurrens och för att agera för konkurrens på lika villkor. Dock begränsar sekretessregler informationsutbytet myndigheter emellan, men det finns ventiler, inflikar han.

 Conny Svensson, Skatteverket, nationell samordnade mot brott i arbetslivet

Han berättar att myndigheterna hittills, sedan lagstiftningstillfället, har genomfört 1700 samordnade kontroller på fältet, och inom motorbranschen har de i första hand avsett biltvättar och tillfälliga däckbytarföretag, popup-företag. I samband med dem har de bland annat delat ut anmärkningar på liftar och tryckkärl, funnit illegala personer och stulna bilar, KFM har gjort beslagtag, man har även funnit misstänkt bidragsfusk och människohandel.
– Tack och lov sköter sig de flesta företagen sig utmärkt!

Enligt Conny Svensson är samarbetet med branschorganisationer samt tips från företag som misstänker att de utsätts av osund konkurrens är viktiga delar i arbetet för att kunna nå framgång. Han nämner möten med MRF och SFVF, men också det gemensamma studiebesök som skedde hos den norska motsvarigheten till svenska Ekobrottsmyndigheten förra året.

– Tag arbetet med Godkänd Bilverkstad, det är bra att branschen själv tar tag i frågan. Intressant att beslut från Skatteverket kan vägas in, avslutar han.

Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad tar fart – 1000 verkstäder på väg in

800 allbilverkstäder på väg in, tre generalagenter som hittills ställt sig bakom och 92 verkstäder som...

Läs mer

Gruppundantagen inom EU förändras

Arbetet med förändringar av regelverk för bilbranschen står inför en uppdatering.

Läs mer

Tech Academy – digital fordonsutbildning

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som...

Läs mer
Visa alla