600 000 missnöjda bilister – motsvarande nästan ett helt Center- eller Vänsterpartis röster riksdagsvalet – har gått med i bensinupproret på facebook. På grund av bland annat rekordhöga råoljepriser, usel kronkurs och säsongsvariationer, har drivmedelspriserna rakat i höjden, det befinner sig på rekordnivåer.

Med anledning av detta och ett argt facebookinlägg som spridits som en löpeld i sociala medier har missnöjet pyst ut till många politikers och i vissa mediers förfasan. Nu har facebookgruppen 600 000 medlemmar. Det vill säga – den utgör en enorm folklig opinionsyttring som är svår att bortse från. På många politiker näthinnor sitter nog minnesbilder från de gula västarnas aktioner i Frankrike under senare tid – ett uppror vars utlösande faktor var drivmedelspriser.

– Från bilbranschens sida har vi arbetat med beskattningsfrågan, såväl fordons- som drivmedelsbeskattning, under många år och allra senast genom socialamedierkampanjen ”Rättvisa bilskatter”. Nu är det folket själva som har uppmärksammat och gett uttryck för ojämlikheten, inleder MRFs opinionsansvarige Charlie Magnusson.
– Se det som en stad-land-fråga, alla som inte bor mitt i centrala Stockholm och möjligen även centrala Göteborg, berörs av detta. Vad man reagerat över är literpriset och att två tredjedelar av det utgörs av skatter. Man förstår också att efter nyår kommer även indexering som förmodligen kommer att driva upp priset och därmed missnöjet ytterligare, fortsätter Charlie.

Han konstaterar att det tog relativt lång tid innan riksmedia uppmärksammade missnöjesyttringen.
– Intressant är dessutom att många medier intagit en uppfostrande roll emot upproret i sin rapportering. Det är mycket ovanligt.

Slutligen berättar Charlie Magnusson att MRF kommer att lyfta dels ”styrmedel”, dels ”framtida beskattning” i två skilda workshops under årets Almedalsvecka.

– Vi befinner oss alltjämt i planeringsfasen, men så mycket är klart idag. Vi driver även skattesamtal med partierna, något som ska vara klart till Almedalen då vi kommer att summera dem i våra workshops.

Opinion

Vägfakta lanseras

Nu lanserar vi Vägfakta - vagfakta.se – en portal som ska göra information om vägtransporter och...

Läs mer

MRF förbereder Almedalen

På väg mot fossilfritt, är temat för MRF och BIL Swedens gemensamma medverkan i Almedalen 2019.

Läs mer

MRF träffar Riksrevisionen

MRF har träffat Riksrevisionen för att lämna synpunkter och fakta till den utredning som RR nu...

Läs mer
Visa alla