Styrelsen för Tunga fordon har beslutat om att höja prognosen för året från 5 700 fordon till 6 000 fordon.

– Vi tror att marknaden skulle kunna ha kraft för ännu mer men just nu ser vi att det finns en hel del flaskhalsar i påbyggnadsskedet som gör att vi väljer att stanna på 6 000 fordon, säger Lennart Börjesson ordförande i styrelsen Tunga fordon.

Branschen påverkas naturligtvis av förändringar i konjunkturen och det i flera stycken avstannade bostadsbyggandet men många stora infrastrukturprojekt och en förhållandevis stark lokalmarknad, skog och specialtransporter driver fortfarande på efterfrågan.

– Det som kommer att påverka siffrorna för tunga sidan kanske mera nästa år är dom stora upphandlingar som nu sker på bussidan gällande lokal- och regionaltrafik fortsätter Lennart.

Med på bilden finns stora delar av styrelsen för Tunga fordon som ger tummen upp för registreringsläget.

Lennart Börjesson ägare Koncernchef Börjessons Bil
Lennart Eidvall VD Rejmes lastbilar
Tomas Engsund VD Be-Ge lastbilar
Jan Carlsson Veho bil och MB återförsäljarförening
Axel von Essen Volvo lastvagnar Återförsäljarförening
Klaus Silfvenius Bilhandelsansvarig MRF
Tommy Letzén VD MRF

Saknas gör
Anna Liljedal VD Finnvedens Lastvagnar
Benny Pettersson Volvo lastvagnar Återförsäljarförening
Staffan Boman Scania Återförsäljarförening.

Dela via mail

Tunga fordon

Nyreg juli 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juli-siffrorna.

Läs mer

MRF justerar prognosen för tunga lastbilar

MRFs prognoskommitté för tunga fordon har valt att sänka prognosen för 2020 till 4 300 tunga...

Läs mer

Årets GA-enkät har fått stor uppmärksamhet

Resultatet från årets GA-enkät har fått stor uppmärksamhet i media. Utöver dess självklara plats i vår...

Läs mer
Visa alla