Styrelsen för Tunga fordon har beslutat om att höja prognosen för året från 5 700 fordon till 6 000 fordon.

– Vi tror att marknaden skulle kunna ha kraft för ännu mer men just nu ser vi att det finns en hel del flaskhalsar i påbyggnadsskedet som gör att vi väljer att stanna på 6 000 fordon, säger Lennart Börjesson ordförande i styrelsen Tunga fordon.

Branschen påverkas naturligtvis av förändringar i konjunkturen och det i flera stycken avstannade bostadsbyggandet men många stora infrastrukturprojekt och en förhållandevis stark lokalmarknad, skog och specialtransporter driver fortfarande på efterfrågan.

– Det som kommer att påverka siffrorna för tunga sidan kanske mera nästa år är dom stora upphandlingar som nu sker på bussidan gällande lokal- och regionaltrafik fortsätter Lennart.

Med på bilden finns stora delar av styrelsen för Tunga fordon som ger tummen upp för registreringsläget.

Lennart Börjesson ägare Koncernchef Börjessons Bil
Lennart Eidvall VD Rejmes lastbilar
Tomas Engsund VD Be-Ge lastbilar
Jan Carlsson Veho bil och MB återförsäljarförening
Axel von Essen Volvo lastvagnar Återförsäljarförening
Klaus Silfvenius Bilhandelsansvarig MRF
Tommy Letzén VD MRF

Saknas gör
Anna Liljedal VD Finnvedens Lastvagnar
Benny Pettersson Volvo lastvagnar Återförsäljarförening
Staffan Boman Scania Återförsäljarförening.

Tunga fordon

Nya regler vid export

Rådet i EU har utfärdat en Genomförandeförordning 2018/1912 som infördes 1 januari 2020 och som styr...

Läs mer

Framtidens begmarknad på Tunga BegBil-20

Tunga BegBil är en viktig mötesplats för branschen som kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det...

Läs mer

“Tunga fordon” höjer årets prognos med 5%

Styrelsen för Tunga fordon har beslutat om att höja prognosen för året från 5 700 fordon...

Läs mer
Visa alla