Nu lanserar vi Vägfakta - vagfakta.se – en portal som ska göra information om vägtransporter och väginfrastruktur mer lättillgänglig. Vägfakta är ett samarbete mellan MRF och Transportföretagen.Vidare till Vägfakta här

 

Det går knappast att överskatta infrastrukturens betydelse för att samhället ska fungera. Skolor, sjukhus, dagligvaruhandel, avfallshantering – allt är beroende av en fungerande infrastruktur. Samtidigt visar undersökningar att infrastrukturfrågor är lågt rankade hos svenskarna. Mot bakgrund av detta lanseras nu Vagfakta.se där kunskap och fakta om infrastrukturen tillgängliggörs på ett enkelt sätt.

– Vägtrafiken står för den allra största andelen av transporterna av både människor och gods. Men kvaliteten på den svenska väginfrastrukturen har försämrats under de senaste decennierna. Därför är det viktigt att frågorna lyfts på dagordningen och att debatten om vad som ska göras grundas på fakta, säger Charlie Magnusson, på MRF.

Det finns oändligt mycket fakta och statistik att tillgå om den svenska infrastrukturen. Tanken är att Vägfakta ska göra information mer lättillgänglig, såsom att 87 procent av våra resor sker på väg men endast 35 procent av statens satsningar på infrastruktur går till vägar.

– Ibland kan det låta i debatten som att Sverige bara ska satsa på järnvägen för att möta framtidens transportbehov. Men med tanke på vägtrafikens dominans inom transportsektorn måste mer uppmärksamhet riktas hit. Oavsett vad fordonen kommer att drivas på eller vem som styr dem, så kommer investeringar i vägar att behövas. Det är en säker framtidsinvestering, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

Följ Vägfakta på Facebook och Twitter @vagfakta.

Opinion

Branschen bidrar till klimatmålen

Så har regeringen och dess stödpartier presenterat sitt förslag till klimatpolitisk handlingsplan. 132 punkter ska se...

Läs mer

Osaklig attack på bilhandeln fick mothugg

De politiska attackerna på bilen och bilismen fortsätter från i första hand Miljöpartiets sida. Ett parti som...

Läs mer

MRF möter EU-kommissionen om gruppundantaget

Nu har dialogen med EU-kommissionen kring de kommande vertikala och generella, konkurrensreglerande, gruppundantagen för motorbranschen inletts.

Läs mer
Visa alla