MRF har låtit SKOP fråga företagare vilka konsekvenser minskad personbilstrafik skulle få. Undersökningen visar att nästan vartannat företag (48 procent) skulle få minskad försäljning om de som arbetar i företaget tvingades välja bort var fjärde bilresa. 39 procent skulle behöva minska antalet anställda och hela 38 procent av företagarna ifrågasätter om företaget överhuvudtaget skulle kunna överleva om de som arbetet i företaget tvingades avstå från var fjärde bilresa.

Trafikverket har föreslagit ett antal åtgärder och styrmedel för att uppnå riksdagens beslut om att minska trafikens koldioxidutsläpp med 70 procent från 2010 fram till 2030. En av dessa åtgärder är att, utöver övriga åtgärder, även minska personbilstrafiken med upp till 25 procent år 2030.
Det finns många sätt att möta riksdagens krav på minskade utsläpp med såsom nya bränslen, effektivare motorer och ökad elektrifiering – men att begränsa biltrafiken skulle få stora negativa konsekvenser för samhället. Trafikverket kan knappast ha tänkt igenom konsekvenserna av ett sådant förslag, säger Charlie Magnusson, ansvarig för opinion, press och samhälle på MRF.

Att tvingas avstå från den enorma frihet som personbilen ger för individer och familjer, arbetsmarknad och näringsliv skulle medföra stora förändringar och kostnader. För att undersöka hur minskad biltrafik skulle påverka försäljning, sysselsättning och möjligheterna att driva företag har MRF låtit SKOP fråga företagare vilka konsekvenser minskad personbilstrafik skulle få.

Undersökningen visar att nästan vartannat företag (48 procent) skulle få minskad försäljning om de som arbetar i företaget tvingades välja bort var fjärde bilresa. 39 procent skulle behöva minska antalet anställda och hela 38 procent av företagarna ifrågasätter om företaget överhuvudtaget skulle kunna överleva om de som arbetet i företaget tvingades avstå från var fjärde bilresa.

Bilen har mycket stor betydelse för företagsamhet och sysselsättning. Den behövs för att anställda ska kunna ta sig till jobbet, för att kunder ska kunna besöka företagen och för att företagen ska kunna utföra och leverera olika typer av varor och tjänster. Kort sagt – utan bilen stannar företagen, säger Charlie Magnusson.

Undersökningen som är gjord av SKOP besvarades av 600 företagare och företagsledare under mars 2019

Dela via mail

Opinion

MRF bloggar – Bra, men för lite

MRF ökar aktiviteten genom att kommentera och uppmärksamma händelser som rör motorbranschen och dess kunder. Kolla...

Läs mer

MRF på webb

Utifrån den rådande situationen har MRF ändrat upplägget för informationsturnén ”MRF på väg”. I enlighet med...

Läs mer

Bilverkstäder är samhällsviktiga

I samband med den sk Coronakrisen pekar MRF, i ett brev till regeringen, på att bilverkstadstjänster...

Läs mer
Visa alla