Konsumentverket genomför en informationsinsats mot icke branschanslutna bilhandlare.

Insatsen innebär att när Konsumentverket (KOV) fått in anmälningar som tydligt indikerar på att en bilhandlare inte följer de lagar som finns, så skickar man ut ett informationsbrev riktat till den bilhandlaren. Informationsbrevet förklarar på ett enkelt sätt konsumentens rättigheter, vanliga (men felaktiga) friskrivningar och påföljder vid fel. Informationsbrev har i nuläget gått ut till nio stycken icke branschanslutna bilhandlare och har till vissa aktörer skickats i anpassad form.

I informationsbreven skriver KOV bland annat att det finns ett stort antal anmälningar och kontakter från konsumenter både direkt till Konsumentverket och med Konsumentverkets upplysningstjänst, Hallå Konsument. För det största företaget rör det sig om 30 anmälningar till KOV och 476 kontakter med Hallå Konsument sedan 1 januari 2017.

KOV ser mycket allvarligt på de klagomål som inkommit till dem. Klagomålen rör i stort sett samtliga konsumenträttsliga områden kring ett bilköp; reklamationsrätt, upplysningsplikt, påföljder vid fel, garanti och reklamationsrätt, ”befintligt skick” samt varudeklaration.

Om man inte följer konsumenträtten eller om det kommer in ytterligare anmälningar eller andra indikationer efter denna informationsinsats så kan det bli tal om att inleda ett tillsynsärende från KOVs sida.

Bilhandel

Begagnatmarknaden – augusti 2019

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnatmarknaden i augusti 2019.

Läs mer

Wayke och Blocket tar fram ny lösning för bilhandlare

Bilmarknaden är stark i Sverige och årets första månader visar på ett ökat sug från köparna....

Läs mer

Nyreg aug 2019 – Elbilarna ökade mest

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augusti månads nybilsregistreringar; Elbilarna ökade mest under augusti månad.

Läs mer
Visa alla