Begagnatmarknaden - augusti 2019

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnatmarknaden i augusti 2019.

Begagnathandeln fortsätter kräftgången
Den totala marknaden för begagnade bilar fortsatte svagt nedåt i augusti med 7 procent mot samma period föregående år. Det efter en sommar där juli återhämtade sig med ca 1 procent efter en nedgång i juni med 12 procent.

Hitintills i år är marknaden ned 3,3 procent för 2019. Nedgången är främst kopplad till försäljningen utanför bilhandeln som hitintills i år har minskat med 7,2 procent. Försäljningen av begagnade bilar, inom den grupp som också säljer nya bilar, är i år på samma nivå som i fjol.

Exporten av personbilar
Exporten från Sverige sjunker drastiskt (37 procent) i augusti (5 148 st) jämfört med motsvarande period föregående år, trots en svag valuta. Detta är ett trendbrott mot en ständigt ökande export de senaste åren. Under årets första åtta månader exporterades 74 148 st bilar, vilket är en ökning med 17 procent mot föregående år, av dessa var 16 030 bilar högst tre år gamla, vilket istället är en ökning (9 procent).

Vad som orsakat nedgången denna månad är osäkert. En orsak kan vara en kraftig export i juli som gett rekyl i augusti.

Lagersituationen
Situationen gällande lager, så bryts den nedåtgående trenden från föregående månader under 2019, och en viss lageruppbyggnad kan skönjas både blad handlare som har nybilar och bland ‘rena’ begagnathandlare. Totalt har lagervolymen ökat med ca 750 bilar från föregående månad, men jämfört med motsvarande månad 2018 är det en nedgång med ca 5 procent.

Vi såg en kraftig nedgång i lager under juli, då var exporten mer omfattande medan exporten i augusti var mindre och vi fick en lageruppbyggnad, det verkar vara ett samband.

Omsättningshastigheten av lagren fortsätter att hålla en positiv utveckling jämfört med föregående år, men med en liten ökning av lagerdagar mot föregående månader. Nybilshandeln har ett snitt på 70 dagar mot 83 dagar i augusti 2018, medan den övriga bilhandeln nu har 87 dagar i snitt mot 91 dagar i augusti 2018.

Fotnot:
Vår statistik baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom och exportstatistiken kommer från BIL Sweden.

Öppna filer:
Skrotade personbilar
Exporterade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett, inkl län):

 

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Stämmohandlingar kommer att...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla