Ett gammalt fenomen har dykt upp igen på begagnatmarknaden. Det är bilhandlare som vill friskriva sig det konsumentsrättsliga ansvaret för begagnade bilar, långmilare eller äldre. Detta genom att kalla dem för ”reparationsobjekt”. Men så enkelt är det inte att frånsäga sig ansvaret eftersom konsumenträtten är väldigt tydlig inom den trafiksäkerhetsrelaterade delen av den obligatoriska varudeklarationen, VDN.

MRF ser allvarligt på fenomenet som varit bortstädat inom den organiserade bilhandeln sedan decennier.

– Många handlare förlorar i ARN vid allt för frikostig och diffus anvisning av begreppet ”reparationsobjekt”. Den formen av friskrivning anses i många fall som oskälig, säger MRFs jurist David Norrbohm.

– Samtidigt är det en möjlighet för bilbranschen med transparenta friskrivningar. Att avtala om en varas skick är trots allt inte i strid med Konsumentköplagens intentioner, säger David Norrbohm. Därför har MRF i samarbete med Konsumentverket i den senaste versionen av VDN tagit en fram en särskild röd ruta för reparationsobjekt, där orsaken/orsakerna till att bilen klassas som ett reparationsobjekt måste anges. Att göra en begtest samt fylla i VDN korrekt, notera slitaget, redan från början är nyckeln till en bra bilaffär.

Dela via mail

Bilhandel

Kolla filmen. DNB tar pulsen på bilSverige

DNB tar pulsen på bilbranschen och träffar MRFs VD Tommy Letzén

Läs mer

Isuzu och Mercedes toppar GA-enkäten

Isuzu tog klivet upp till förstaplatsen på personbilssidan och Mercedes försvarade sin förstaplats på lastbilssidan.

Läs mer

MRF webinar om distansförsäljning 26 maj

Onlineförsäljningen av begagnade, och snart även nya bilar, har lyft under coronakrisen. 26 maj kl 11.00...

Läs mer
Visa alla