Nya reglerande ”gruppundantag” för motorbranschen är under utarbetande inom EU-kommissionen. Om mindre än tre år, 31 maj 2022, träder en ny generell konkurrensreglering främst avseende märkesåterförsäljare, i kraft. Ett år senare, 31 maj 2023, kommer en ny reglering för eftermarknaden.

– Det gäller att ta höjd inför dessa förändringar. Konkurrensen är redan hård inom bilförsäljning, men den stora farhågan är tillgången till fordonsdatan framöver. Det är inte längre en fråga som enkom berör allbilverkstäder, utan berör även märkeshandeln i allra högsta grad. Men ingen vet inte riktigt hur, säger MRFs jurist David Norrbohm.

David har nyligen deltagit i ett nordiskt bilbranschseminarium kring bland annat intresseorganisationen ICDP förstudie av möjliga konsekvenser av de nya ”gruppundantag” som är under beredande.

– Trenden inom ÅF-avtal är att fordonstillverkarna flyttar fram sina positioner inom direktförsäljning. Generellt pågår en konsolidering inom märkesbilhandeln. Vi ser även att vissa fordonstillverkare säger upp ÅF-avtal, de ser om sitt hus redan och inte som brukligt när det är dags för förnyelse av avtal, berättar David.

– Mycket av det som ICDP-studien ger vid hand handlar om ”access to data”, vem som ska få tillgång till den och hur. GDPR ger idag visst skydd åt märkeshandlarna, men allt kommer att utkristalliseras i nya ”dealer contracts”.

Andra frågor som studien belyser är konsekvenser av ny europeisk konsumentlagstiftning som stärker konsumentens ställning ytterligare. Studien lyfter även den konsolideringsfas som europeisk bilhandel genomgår bland annat på grund av höga märkesspecifika investeringskrav från fordonstillverkarnas sida.

– Vi ser att ett fåtal märken har förstått att anpassa sina återförsäljarnät efter marknadsförutsättningarna. De öppnar upp för pop up-butiker och andra former av dynamisk marknadsnärvaro. Det är intressant ur ett nordiskt perspektiv, menar David Norrbohm.

Vid diskussioner om distributionsformer cirkulerar allt mer kring fordonstillverkarnas avsikter inom direktförsäljning parallellt med traditionell försäljning genom återförsäljare. Återigen sätts tillgång och rätten till det digitala innehållet i fokus, enligt studien.

– Ingen vet riktigt om detta med datahantering. Förmodligen kommer datan att bli central i affärsvillkoren. Bilen skickar alla data till fordonstillverkaren när köparen godkänner det vid köpet.

MRF kommer fortlöpande att återrapportera arbetet med nya konkurrensregler inom såväl bilhandel som eftermarknad.

Dela via mail

Bilhandel

Kolla filmen. DNB tar pulsen på bilSverige

DNB tar pulsen på bilbranschen och träffar MRFs VD Tommy Letzén

Läs mer

Isuzu och Mercedes toppar GA-enkäten

Isuzu tog klivet upp till förstaplatsen på personbilssidan och Mercedes försvarade sin förstaplats på lastbilssidan.

Läs mer

MRF webinar om distansförsäljning 26 maj

Onlineförsäljningen av begagnade, och snart även nya bilar, har lyft under coronakrisen. 26 maj kl 11.00...

Läs mer
Visa alla