Ökat skattetryck kräver opinionsarbete

Bonus-malus och nu införandet av körcykeln WLTP för beräkning av beskattning av bilar. Pålagorna på bilen och bilismen läggs ovan på varandra. Någon ”pardon” i frågorna som rör vägtrafiken föreligger således inte från regeringsunderlagets sida i höstbudgeten.

– Bilen får fortsatt stryk, säger MRFs ansvarige för opinions- och omvärldsfrågor, Charlie Magnusson. Han tillägger också att regeringens budget är en kompromiss.

– Varje parti i regeringsunderlaget har med sitt, lite elvägar, lite höjd skatt, lite sänkt skatt och några investeringar i laddstruktur plus lite annat smått och gott, men inget stort, konstaterar Charlie efter en genomläsning av finansminister Magdalena Andersson digra lunta.

Från MRFs sida bedrivs ett omfattande politiskt lobbyarbete dels enskilt, dels tillsammans med andra intressenter som Transportföretagen, Bil Sweden med flera beroende på frågans karaktär – men gemensamt för dem är att hävda den fria mobilitetens rättigheter.

– Justering av bonus-malus finns med i budgeten. Alla känner till att WLTP drar upp skatten rejält på malus-fordon. Alla vet också att finansdepartementet har inget emot mer pengar, säger Charlie Magnusson. Han tillägger att det är förutsättningarna som alla borde känna till.

– Det är ytterst sällsynt att en skatt sänks eller tas bort.

 

Bonus-malus och indirekt WLTP som grund för beskattning, kommer att utvärderas under 2021 och eventuella remisser med synpunkter ska vara inne under 2020.

– Vi kommer naturligtvis att säga vårt. WLTP är i sig bra, men man måste justera skatteskalorna och dessutom ta hänsyn till transportkapaciteten i  bonus-malus-systemet. Vi vet redan från budgeten att bonusgränsen kommer att höjas från 60 till 70 gr CO2/km. I sig bra efter som fler modeller omfattas då. När det gäller systemet i övrigt kommer nog inget revolutionerande att ske, kanske kommer de att justera lite på skalorna. Men inte mer, tror Charlie.

Det finns ytterligare en bubblare i opinionsflödet – det är reseavdragsutredningen som presenterades i våras. Inte helt oväntat stramar den åt bilen som fortskaffningsmedel. Istället för att gynnas drabbas återigen den bilberoende landsbygden av orättvisor.

– Man kan inte försämra avdragsmöjligheterna för de som är beroende av bilen, då det saknas kollektivtrafikalternativ, för sin dagliga försörjning, påpekar Charlie.

Efter WLTP som beräkningsgrund för bonus-malus och rätten till reseavdrag är överindexeringen inom drivmedelsbeskattningen en fråga som kräver opinions- och lobbyarbete.

– Vi kommer bland annat att lyfta dessa frågor i arbetet med Bilens dag den 28 oktober, avslutar Charlie Magnusson.

 

Dela via mail

Opinion

Ingen återbetalning av bonus från 1 januari 2021

Förslaget för att minska exporten för klimatbonusbilar träder ej i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer

MRF söker ansvarig för opinion med koordineringsansvar kommunikation & marknad

Bilbranschen upplever de största förändringarna på decennier. Nya tekniker, nya sätt att köpa och äga bil...

Läs mer

Debattinlägg om tullens befogenheter

Flödet av stöldgods över Sveriges gränser måste stoppas. MRF tillsammans med en rad andra bransch- och...

Läs mer
Visa alla