Redan 2014 kom den så kallade ”bilmålvaktslagen” och så sent som i fjol skedde en utredning, men nu vill infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) se ännu hårdare tag mot bilmålvakter. Därför har ministern gett hovrättslagman Björn Hansson i uppdrag att utföra en genomgripande översyn av fenomenet bilmålvakter för att sätta stopp för den kriminella verksamheten som ofta även är nära kopplad till organiserad brottslighet.

En för MRF och bilbranschen viktig fråga i den utredning som kommer att ske är ”flyttningslagstiftningen”. Men också frågan om fordonsrelaterade skulder berör branschen.
– Dagens möjlighet till att flytta en bil är alldeles för långsam och omständlig. Enligt vår mening måste det bli betydligt enklare för en verkstad att flytta övergivna bilar, säger MRFs jurist, David Norrbohm och tillägger att MRF välkomnar utredningen och att den sker skyndsamt – senast 1 september 2020 ska den ska ligga framme.

Övriga frågor som Björn Hansson ska försöka bringa klarhet kring i nära samarbete med bland annat Polisen, Kronofogden, Transportstyrelsen med flera, är:

  • Utreda om, och i sådana fall på vilket sätt, polisen bör ges utökade möjligheter att ingripa mot fordon med fordonsrelaterade skulder
  • Utreda om en möjlighet att kunna begränsa antalet fordon en person kan äga om denne har omfattande fordonsrelaterade skulder eller har en stor mängd fordon registrerade på sig bör införas.
  • Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren ta hänsyn till annan relevant arbete på området, exempelvis den pågående utredningen om åtgärder för att minska fel i folkbokföringen.
  • Lämpligheten i att vara registrerad som fordonsägare i Sverige utan att ha rätt att vistas i riket.
  • Hur myndigheterna ska hantera ett fordon som saknar ägare till följd av att en person angivit en falsk identitet vid fordonsregistrering.
  • Utreda möjligheten om undantag från i anspråktagandelagen i de situationer när äganderätten övergår till kommunen vid flyttning bör också ses över.

Nyheter

MRF kartlägger risk för reservdelsbrist

Bilfabriker i Kina och Koreanska halvön har stoppat produktionen på grund av uteblivna komponentleveranser till följd...

Läs mer

Stora tillsynsinsatser inom bilhandelsbranschen under 2020

Uppdaterad information om penningtvätt från Länsstyrelsen för de företag som hanterar kontantbetalningar överstigande 5 000 €...

Läs mer

Skräddarsydd juridikkurs för Dunhoff

Begspecialisten Dunhoff Bil i Kungsängen är en av de MRF-medlemmar som valt att köra en egen,...

Läs mer
Visa alla