Redan 2014 kom den så kallade ”bilmålvaktslagen” och så sent som i fjol skedde en utredning, men nu vill infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) se ännu hårdare tag mot bilmålvakter. Därför har ministern gett hovrättslagman Björn Hansson i uppdrag att utföra en genomgripande översyn av fenomenet bilmålvakter för att sätta stopp för den kriminella verksamheten som ofta även är nära kopplad till organiserad brottslighet.

En för MRF och bilbranschen viktig fråga i den utredning som kommer att ske är ”flyttningslagstiftningen”. Men också frågan om fordonsrelaterade skulder berör branschen.
– Dagens möjlighet till att flytta en bil är alldeles för långsam och omständlig. Enligt vår mening måste det bli betydligt enklare för en verkstad att flytta övergivna bilar, säger MRFs jurist, David Norrbohm och tillägger att MRF välkomnar utredningen och att den sker skyndsamt – senast 1 september 2020 ska den ska ligga framme.

Övriga frågor som Björn Hansson ska försöka bringa klarhet kring i nära samarbete med bland annat Polisen, Kronofogden, Transportstyrelsen med flera, är:

  • Utreda om, och i sådana fall på vilket sätt, polisen bör ges utökade möjligheter att ingripa mot fordon med fordonsrelaterade skulder
  • Utreda om en möjlighet att kunna begränsa antalet fordon en person kan äga om denne har omfattande fordonsrelaterade skulder eller har en stor mängd fordon registrerade på sig bör införas.
  • Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren ta hänsyn till annan relevant arbete på området, exempelvis den pågående utredningen om åtgärder för att minska fel i folkbokföringen.
  • Lämpligheten i att vara registrerad som fordonsägare i Sverige utan att ha rätt att vistas i riket.
  • Hur myndigheterna ska hantera ett fordon som saknar ägare till följd av att en person angivit en falsk identitet vid fordonsregistrering.
  • Utreda möjligheten om undantag från i anspråktagandelagen i de situationer när äganderätten övergår till kommunen vid flyttning bör också ses över.

Nyheter

MRFs vd pratar framtid på Auto Awards

Tommy Letzén, vd på MRF, är föreläsare på Auto Awards 31 oktober 2019 och gör en...

Läs mer

Förarbetet med nya gruppundantaget intensifieras

Både de vertikala och generella gruppundantagen som gällt för motorbranschen inom EU sedan 2010 ska utvärderas...

Läs mer

MRFs Stora Pris – slutkandidater klara

Juryn för MRFs Stora Pris har tagit fram fem slutkandidater bland alla nominerade. Vinnaren kommer att...

Läs mer
Visa alla