Kan din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism? Nu bjuder Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län in till informationsmöten för att öka kunskapen i berörda branscher. Motorbranschföretag som hanterar finansiella tjänster omfattas om lagstiftningen för penningtvätt och terrorfinansiering.

Under oktober och november genomför Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett antal möten i Dalarnas, Gävleborgs, Hallands, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Län som ligger inom deras tillsynsansvar.

Enligt penningtvättslagen utövar Länsstyrelserna tillsyn av bland annat: redovisningskonsulter, skatterådgivare, vissa oberoende jurister, bolagsmäklare, verksamhetsutövare som säljer varor mot kontant betalning överstigande 5000 euro –  även i sambandstransaktioner omfattas, i syfte att få kundkännedom.

– MRF avråder från kontanthantering bortsett från mycket små belopp, max 1 000 kronor. Vid ett sådant förfarande, såtillvida att man inte tillhandahåller egna finansiell tjänster, finns det ingen egentlig anledning att göra anmälan till Bolagsverket som annars krävs, säger MRFs jurist, David Norrbohm.

 

Aktuella informationsträffar:

Informationsträff Penningtvätt Skara 9 oktober 16-17.30

Informationsträff Penningtvätt Göteborg 11 oktober 08.30-10

Informationsträff Penningtvätt Vänersborg 15 oktober 16-17.30

Informationsträff Penningtvätt Örebro 22 oktober 08.30-10

Informationsträff Penningtvätt Karlstad 5 november 16-18

Informationsträff Penningtvätt Gävle, Gävle Slott den 13 november 16-18

Informationsträff för oregistrerade verksamhetsutövare penningtvätt – Gävle 15 november 8-10

Informationsträff Penningtvätt Halmstad 20 november 10-11.30

Informationsträff Penningtvätt Falun den 26 november 16-18

 

Dela via mail

Bilhandel

McKinsey-enkät om bilhandeln

Tillsammans med vår lobbyorganisation på EU nivå - AECDR (The Alliance of European Car Dealers and...

Läs mer

Upp och ner i bilbranschen

Handeln med bilar har medfört stora svängningar under den vår då vi fått kämpa mot en...

Läs mer

Nyreg juni 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juni-siffrorna.

Läs mer
Visa alla