På kort tid har ytterligare tre skolor med transport- och fordonstekniska utbildningar kvalitetssäkrats och certifierats till Motorbranschcollege. Kristinehedsgymnasiet i Halmstad, Sundsvalls gymnasium Västermalm och allra senast, Peder Skrivares skola i Varberg.

Idag finns det totalt 17 motorbranschcollege i landet, enligt kvalitetssystemet Motorbranschcollege.

– Det är ett stort och viktigt steg för oss att i dag ha certifierats till Motorbranschcollege och vi är naturligtvis väldigt glada. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda den allra senaste tekniken och den bästa kvaliteten i nära samverkan med branschen och att vi därmed kan erbjuda alla våra elever de allra senaste kunskaperna, säger Tobias Ramstedt, gymnasiechef på Peder Skrivares skola i Varberg som så sent som 3 oktober fick sitt certifikat för Motorbranschcollege.

23 september klarade Sundsvalls gymnasium Västermalm sitt certifiering till Motorbranschcollege. Glädjen var stor och allvaret underströks ytterligare av att Bilbolagets Martin Persson som bland annat sitter arbetsgivarorganisationen MAFs styrelse.

Anette Buhlér, rektor på Sundsvalls gymnasium Västermalm och Martin Persson, koncernchef Bilbolaget. Foto: Motorbranschcollege

 

– Vi är väldigt glada över att ha certifierats till Motorbranschcollege i dag. Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda högsta kvalitet på vår fordonstekniska utbildning och därför är samarbetet med branschen väldigt värdefullt och uppskattat, säger Anette Buhlér, rektor på Sundsvalls gymnasium Västermalm med anledning av certifieringen.

Redan i direkt anslutning till terminsstarten klarade Kristinehedsgymnasiet i Halmstad sin certifiering. Skolan är helt nybyggd och inriktad på yrkesprogrammen för transport, fordon, bygg och anläggning.

Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag.

Kriterierna omfattar: en säkrad kompetensförsörjning, en stärkt samverkan mellan skolan och branschen, kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen, en god kompetensutveckling av yrkeslärarna, ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler och ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall. Även MRF och framför allt MRF-distrikten och de lokala MRF-företagen har en mycket aktiv roll i arbetet med att säkerställa branschens långsiktiga kompetens- och personalbehov.

 

Dela via mail

Bilverkstad

Skaffa egen el till företaget

Hur löser vi bäst laddning av elfordon när kraven från konsumenter och huvudmän ökar samtidigt som...

Läs mer

Säkerhetsstandard för arbete med elbilar

Arbetet med en branschgemensam säkerhetsstandard för arbete med elbilar pågår. Det handlar om att hitta bra...

Läs mer

Verkstäder utreds som besiktningsföretag i glesbygd

Som en del av en förstudie av konsekvenser, problem, efter att Bilprovningen beslutat att upphöra med...

Läs mer
Visa alla