Både de vertikala och generella gruppundantagen som gällt för motorbranschen inom EU sedan 2010 ska utvärderas och därefter uppdateras/förnyas.

2022 kommer en ny konkurrensreglering för bilhandel och året därpå, 2023, en ny reglering för eftermarknaden. Tidsaxeln för att agera är kort, 12 månader. Därefter påbörjar EU sitt arbete med att ersätta den nuvarande konkurrensregleringen.

– Jag kan tänka mig att det pågår ett intensivt lobbyarbete redan från de europeiska fordonstillverkarna och deras branschorganisation, ACEA, mot de tillträdande EU-kommissionärerna och EU-parlamentarikerna. Säg att proportionen är en företrädare för bilhandlare och verkstäder på femton från fordonsindustrin, inleder MRFs vd Tommy Letzén och tillägger:

– Men vi ska göra vårt från MRFs och våra europeiska samarbetsorganisationers sida för att få till nya gruppundantagsregler som innebär sans och balans i kommande affärsvillkor i en tid där vi kan se att branschen kan få helt nya spelare in på arenan. Jag tror att branschen som helhet kommer att ha behov av mer dialog för att möta framtida digitalisering tillsammans.

Tommy berättar att arbetet kommer att intensifieras även från motorbranschens sida genom de europeiska sammanslutningar som finns. Det sker även en nordisk samverkan.

23 oktober kommer MRF att medverka i ett uppstartsmöte med den nya sammanslutningen, avknoppningen från CECRA, Alliance of European Car Dealers and Repairs, AECDR. Det är en lobbyorganisation som bildats på initiativ av MRFs tyska systerorganisation, ZDK, med Antje Wolterman som tung företrädare.

– Det är ett första möte för alliansen, därefter får vi överväga om vi ska vara medlem i både AECDR och CECRA, förklarar Tommy.

Han säger också att branschen inte enbart behöver ha fokus på frågorna kring gruppundantag – utan även tillgången till fordonsdata och ett regelverk för ”tripmätarfiffel” ligger högt upp när de nordiska länderna tittar på EUs kommande viktiga beslutspunkter.

– MRFs roll blir att arbeta med frågorna nationellt. Förmodligen innebär det kontakter med både Konkurrensverket och Konsumentverket samt Näringsdepartementet, parallellt med att vi ska kommunicera ut dem bland våra medlemmar och övrig omvärld, fortsätter han.

AECDR och CECRA har gemensamt lämnat in en agenda till EU-kommissionen inför utvärderingen. Den har följande huvudpunkter:

  • Marknaden har förändrats markant sedan 2010
  • Ordningen mellan de olika plattformarna i branschen
  • Nya affärsmodeller och kommersiella policys
  • Förändring av konkurrensen inom märket – fordonstillverkare och generalagenter med egna ÅF eller driver direktförsäljning samt har fördel genom tillgång till affärskritisk data
  • Förändringar i leverantörskedjan
  • Förändrat konsumentbehov och -mönster
  • Digitalisering
  • Förändringar inom värdekedjan, nya roller
  • Teknisk utveckling
  • Koncentration av fordonstillverkare och inom återförsäljarled

14-15 november sker ännu ett möte. Denna gång på EU-kommissionens initiativ. Syftet med det är att spegla och utvärdera den nuvarande konkurrensregleringen ur ett, i först hand, konsumentperspektiv där kommer både CECRA och AECDR vara representerade.

 

– Vi kommer fortlöpande att informera våra medlemmar, avslutar Tommy Letzén.

Dela via mail

Bilhandel

McKinsey-enkät om bilhandeln

Tillsammans med vår lobbyorganisation på EU nivå - AECDR (The Alliance of European Car Dealers and...

Läs mer

Upp och ner i bilbranschen

Handeln med bilar har medfört stora svängningar under den vår då vi fått kämpa mot en...

Läs mer

Nyreg juni 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar juni-siffrorna.

Läs mer
Visa alla