Godkänd Bilverkstad närmar sig skarpt läge. 31 december är ett viktigt riktmärke för MRFs och SFVFs gemensamma arbete med kvalitetsstandarden. Det är det datum som styrgruppen kommunicerat med Konsumentverket att då ska branschen vara igång.

Idag, 22 oktober, är det fem år sedan som branschen vaknade upp efter TV-programmet Kalla faktas avslöjande reportage om bristfälligt utförda reparationer och servicar på åtta bilar inlämnade i Stockholmsområdet. I några av fallen handlade det även om dåligt kundbemötande.

 

Proaktivt hade Thomas Engström, vd för Kontrollerad Bilverkstad, KBV, redan påbörjat en krishantering för branschen genom att bland annat etablera kontakt med dåvarande ansvarige minister, Per Bolund som medverkade i programmet där han hotade med lagstiftning. Redan på morgonen dagen därpå kontaktade MRFs vd, Per Johansson, på krishanterarens inrådan, ministern med ett förslag om ett branschmöte. I anslutning till det  presenterades ett branschinitiativ – kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, som är en självreglering för att undvika hård, tvingande, lagstiftning.

Standarden är den största branschhändelsen i modern tid.

Nu har fem år gått, och branschen är på väg in i kvalitetsstandarden. Men fler borde hänga på för att klara en miniminivå på verksamheten, enligt Godkänd Bilverkstad.

– Det är 114 verkstäder som klarat årlig kontroll, och stämmer allt är cirka 800 verkstäder företrädesvis anslutna till de stora verkstadskedjorna på väg in i kvalitetsstandarden. Även VW Group är på gång och där är bland annat Atteviks, Din Bil och Möller klara med i stort sett samtliga anläggningar, berättar Joachim Due-Boje som tillsammans med SFVFs Ulf Stefansson utgör styrgruppen.

Bilverkstad

MRF tar branschinitiativ för elsäkerhetsstandard

Branschen vill ha en elsäkerhetsstandard som verkstäderna kan rätta sig efter. I nära samarbete med fordonstillverkarna...

Läs mer

Allt fler verkstäder klarar GBVs årliga kontroll

I takt med att kontrollföretagen för Godkänd Bilverkstad (GBV) hinner med att utföra årlig kontroll, och...

Läs mer

Ännu fler Motorbranschcollege

Antalet motorbranschcollege ökar. 29 januari certifierades Yrkesplugget Uppsala som det 19:e Motorbranschcolleget, MBC. Samtidigt står det...

Läs mer
Visa alla