Framtidens begmarknad på Tunga BegBil-20

Tunga BegBil är en viktig mötesplats för branschen som kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det menar Staffan Boman, Scania-ansvarig hos Scania- och Volkswagenhandlarnas återförsäljarförening.

– Vi måste mötas för att tala om framtiden och hur vi ska hantera begagnade tunga fordon när det inte längre finns någon politisk förutsägbarhet. Vi måste lära oss att hantera dieselbilar som kan bli ”diskvalificerade” för viss trafik snabbare än vi har varit vana vid, säger Staffan Boman.

Han konstaterar att liksom i fjol är den stora frågan den pågående bränslereformeringen och avsaknaden av långsiktiga politiska beslut att ta riktning mot för lastbilshandeln.

På förra Tunga BegBil tog Åkeriföretagens Ulric Långberg speciellt upp detta med bränslen. Han noterade att det under de senaste åren passerat 13 olika inriktningar på vad tunga lastbilar ska köras på – allt från miljöbränslen som etanol och HVO till induktionsel med helt nya krav på bilens drivlina.

– Vilken häst ska man satsa på? Den känns lite som den stora framtidsfrågan och den får vi lära oss att leva med. Därför är det viktigt att vi möts för att få input från både utomstående och av varandra, menar Staffan och understryker värdet av att bara mötas över de invanda märkesgränserna.

Som ett pågående framtidsexempel lyfter han transformeringen inom buss där gas och el breder ut sig allt mer samt konsekvenser för handeln på grund av den.

Staffan Boman, Scania- och Volkswagenhandeln.

– Det innebär att den som säljer en elbuss även säljer ett system där infrastrukturen många gånger är viktigare än själva bussen, fordonet är det enkla i den affären. Detta är en utmaning om man är van att sälja en dieseldriven buss eller lastbil.

18 februari arrangeras MRFs heldagsseminarium med begagnade tunga fordon i fokus – Tunga BegBil-20.

Se föredragshållare och program här

Boka till Tunga BegBil här

Dela via mail

Tunga fordon

GA-enkäten 2021, vi behöver ditt svar!

GA-enkäten är nu ute hos samtliga MRFs återförsäljare av personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Åter...

Läs mer

MRF spår uppgång i lastbilsregistreringarna

MRFs prognos är att det ska säljas 5 100 nya lastbilar under 2021.

Läs mer

MRF justerar upp prognosen för tunga lastbilar

MRFs prognoskommitté för tunga fordon har valt att justera upp prognosen för 2020 till från tidigare...

Läs mer
Visa alla