Denna gång har Konsumentverket med hjälp av lokala konsumentvägledare, hos MRF-anslutna bilhandlare kontrollerat efterlevnaden av dels branschöverenskommelsen om varudeklaration, VDN, dels Konsumentverkets allmänna råd om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid marknadsföring av nya bilar, enligt EG-direktiv.

Tidigare, i september 2019, skedde en granskning av icke branschanslutna handlare presenterats från Konsumentverkets sida med ett sämre resultat.

Överlag följer MRF-handeln branschöverenskommelsen om VDN på saluförda begbilar, men det finns omfattande brister inom den del av konsumentinformationen som avser bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

Charlotte Söderlund är ansvarig för granskningen och rapporten hos Konsumentverket. Hon berättar att såväl branschanslutna som icke branschanslutna bilhandlare har kontrollerats under året.

Charlotte Söderlund, Konsumentverket

– Inom varudeklaration ser det överlag bra ut hos de branschanslutna handlarna, medan de flesta bristerna ligger hos de icke anslutna där. Vi har också öppnat några tillsynsärenden på grund av det. För de icke branschanslutna är det inget uttryckligt krav på varudeklaration, men det är god marknadsföringssed att följa branschöverenskommelsen även bland övrig bransch, säger Charlotte Söderlund.

När det gäller den andra konsumentinformationen, översikt och deklaration, över saluförda bilars bränsleförbrukning och CO2-utsläpp, så föreligger det stora brister – säg – kunskapsbrister.

– Det är ett EU-direktiv som funnits sedan 1999. 2017 kom EU med en ny rekommendation i och med införandet av WLTP som tyvärr få kände till ute på fältet.  Men det är viktigt att känna till reglerna, påpekar Charlotte Söderlund och fortsätter:

– Det ska finnas information på försäljningsstället, men ett skäl till att många handlare saknar den är att det, enligt deras uppgift, inte finns något material att hämta från biltillverkarna eller generalagenterna.

Reglerna säger att det är ÅF som ska stå för informationen på försäljningsstället. Den ska dels finnas separat information på A4-format vid resp bil men även i form av en skylt, för respektive bilmärke och modeller, i formatet 50×70 cm eller i form av en TV-skärm i anslutning till aktuella salubilarna.

MRF har tagit del av Konsumentverkets granskning och rapport samt beslutat om ytterligare informationsinsatser för att öka regelefterlevnaden bland medlemsföretagen. Detta för att säkerställa det konsumentskydd som per automatik ska vara en del av begagnatbilsköp hos en MRF-handlare.

Mer om bestämmelserna kring information om bränsleförbrukning hittar duhär:


Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – april 2020

Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare … Läs mer

Kolla filmen. DNB tar pulsen på bilSverige

DNB tar pulsen på bilbranschen och träffar MRFs VD Tommy Letzén

Läs mer

Isuzu och Mercedes toppar GA-enkäten

Isuzu tog klivet upp till förstaplatsen på personbilssidan och Mercedes försvarade sin förstaplats på lastbilssidan.

Läs mer
Visa alla