Förtydligande med anledning av missvisande artikel om konsuments rätt till ersättning vid leveransförseningar.

I artikeln, som publiceras i Dagens Industris nätupplaga 28 november, uttalar sig M Sveriges, tekniske expert. På ett onyanserat sätt säger han att det finns ersättning att få för den ofrivilliga skattechocken i januari för konsument. Detta om köparen drabbas av en leveransförsening.

MRF har därför funnit anledning att reagera, dels genom kontakt med M Sverige, dels genom detta förtydligande från MRFs jurist, David Norrbohm.

I artikeln finns bland annat följande uttalanden:
”Vi märker att den här typen av frågor har ökat. Därför är det viktigt att vi informerar om vad som gäller. Det handlar ändå om tusentals kronor per år och blir en summa man inte räknat med”.
”Majoriteten av alla bilar omfattas av malus-skatter, därför är det många som vill undvika att få hem den nya bilen nästa år”.

Vidare tipsar M: ”Glöm heller inte att det är den totala kostnaden för förseningen som du ska kompenseras för, inte bara den förhöjda skatten”. ”Behöver du till exempel låna en annan bil under den perioden du skulle haft din nya bil, ska också den kostnaden räknas in”.

Att många köpare vill undvika höjningen av fordonskatten – vilken MRF dessutom starkt ifrågasatt eftersom den enbart sker till följd av en förändrad mätmetod av bilars utsläppsvärden – är givetvis förklarligt, menar MRFs jurist David Norrbohm.
Därför vill han med anledning av uppgifterna i artikeln komma med följande förtydliganden:


MRFs jurist förtydligar med anledning av artikeln:

En första viktig förutsättning är att det skall vara fråga om en leveransförsening för att en köpare som skall ha rätt till skadestånd. En leveransförsening efter 1/1 2020 förutsätter att parterna skriftligen avtalat om leverans före detta datum, vilket i princip inte förekommer. En annan möjlighet skulle kunna vara att de förutbestämda leveranstiderna, som framgår av MRFs leveransvillkor för personbilar, d v s 12 veckor för nya bilar och 16 veckor för nya bilar som byggs efter kunds önskemål (specialleverans) försenas med ytterligare minst 4 veckor och förseningen då är ett faktum 2020.

Vid en sådan försening  skulle ett skadestånd i teorin för en konsument kunna bli en merkostnad för ökad fordonsskatt under den tid kunden äger bilen (max tre år). Men enligt konsumentköplagen uppstår ingen skadeståndsskyldighet om återförsäljaren eller tillverkaren visar att underlåtenheten att avlämna bilen beror på ett hinder utanför deras kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. När det gäller skadestånd för näringsidkare förutsätter MRFs leveransvillkor att förseningen orsakats genom vårdslöshet på återförsäljarens sida.

Slutligen är uttalandet att man har rätt till lånebil felaktigt på många sätt. Kunden kör i de flesta fall sin inbytesbil och då uppstår ingen merkostnad (snarare en besparing). Har kunden ingen bil på grund av leveransförseningen så blir det även en besparing och i teorin blir det då enbart lånebil/hyrbilskostnader som överstiger de kostnader som kunden hade haft (inkl värdeminskning) om denne hade fått bilen i tid.


Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – april 2020

Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare … Läs mer

Kolla filmen. DNB tar pulsen på bilSverige

DNB tar pulsen på bilbranschen och träffar MRFs VD Tommy Letzén

Läs mer

Isuzu och Mercedes toppar GA-enkäten

Isuzu tog klivet upp till förstaplatsen på personbilssidan och Mercedes försvarade sin förstaplats på lastbilssidan.

Läs mer
Visa alla