Så har regeringen och dess stödpartier presenterat sitt förslag till klimatpolitisk handlingsplan. 132 punkter ska se till att klimatfrågan genomsyrar alla politikområden. Många av de föreslagna åtgärderna berör transportsektorn.

Det är positivt att man från politiskt håll ser vilken viktig roll transporterna och mobiliteten spelar i arbetet för att minska utsläppen. Branschen har redan gjort mycket och utsläppen av växthusgaser från personbilar var 21 procent lägre år 2018 jämfört med 1990, säger Tommy Letzén, från MRF.

En anledning till att utsläppen minskar är att fler vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen. Därför är det välkommet att en av punkterna i handlingsplanen är att produktion av hållbara förnybara drivmedel, bland annat biogas, ska främjas. Men det finns naturligtvis också andra bränslen som kommer att spela en viktig roll.

Andelen eldrivna fordon ökar kontinuerligt. För att utvecklingen ska fortsätta krävs bra laddmöjligheter. Här bör den el-infrastruktur som finns användas och då spelar belysningsnätet en naturlig roll. Det är välkommet att planen uttrycker att de hinder som finns idag ska undanröjas, liksom att man öppnar för att utreda förutsättningar för fler elvägar där, i första hand tunga fordon laddas samtidigt som de är ute och kör, fortsätter Tommy Letzén.

En av de stora transportköparna i Sverige är den offentliga sektorn. Här finns möjligheter för de verksamheter som politikerna direkt styr över att gå före.

De stora transportvolymer som skattefinansierade verksamheter står för har potential att göra skillnad. Efterfrågar man nya lösningar finns verkliga möjligheter att ny teknik implementeras och blir billigare snabbare, konstaterar Tommy Letzén.

Samtidigt är det viktigt arbetet mot att få ned utsläppen sker på ett sätt som utvecklar och transportsektorn och underlättar människors mobilitet. Samhället bör därför planera för fler miljöanpassade transporter och resor.

Motorbranschen är sedan länge igång med ett aktivt arbete för att få ned utsläppen. Branschen har förutsättningar att redan idag erbjuda mobilitetstjänster via olika former av leasingavtal eller via hyrbilsföretag som har väl fungerande system.

Med rätt förutsättningar kan vi nå målet med nollutsläpp snabbare då tekniken redan finns. Då gäller det att transporter och mobilitet ses som något positivt som ska främjas, avslutar Tommy Letzén.

Opinion

Bilverkstäder är samhällsviktiga

I samband med den sk Coronakrisen pekar MRF, i ett brev till regeringen, på att bilverkstadstjänster...

Läs mer

Förläng tiden för däckbyte

MRF och DRF skriver gemensamt till transportstyrelsen och trafikutskottet för att få längre tid att byta...

Läs mer

Effektivisera transporterna vid e-handel

MRF välkomnar den rapport som Trafikanalys idag redovisat gällande regeringsuppdraget om hur e-handelns transporter kan effektiviseras....

Läs mer
Visa alla