Från årskiftet har MRF valt att gå vidare och bara jobba med AECDR – Alliance of European Car Dealers and Repairers - som part när det gäller lobbyarbetet inom EU

MRF har under en tid varit medlem i båda organisationerna CECRA och AECDR men väljer nu, tillsammans med våra systerorganisationer i Norge och Danmark, att fortsättningsvis endast jobba aktivt via AECDR.

Arbetet för att få till önskade förändringar, gällande det arbete och representation som CECRA gör, har pågått en längre tid. Vi har sett stora förbättringar och en ny strategi skall börja jobbas med, men vi väljer i detta läge att pausa vår aktiva roll, säger Tommy Letzén, VD på MRF.

Från MRFs sida ser vi AEDCR som en alert organisation med fokus på våra huvudfrågor, som för tillfället är nya gruppundantag och datatillgång. Vi ser också att den viktiga tyska närvaron, tillsammans med de andra bil-länderna inom EU såsom Italien, Spanien och även Storbritannien (trots Brexit), finns väl representerade i alliansen, fortsätter Tommy.

Vi stänger inga dörrar för framtida samarbete med CECRA, utan ser att branschen är i stor omställning där vi behöver starka parter som kan fungera som motpol till de förändringar som ligger i framtiden, avslutar Tommy.

Mer info på aecdr.eu

Bilhandel

Nyreg mars 2020 – Svag försämring i krisens inledning

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar mars-siffrorna.

Läs mer

Begagnatmarknaden – feb 2020

  Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via … Läs mer

Webinar distansförsäljning 3 april

Wayke och MRF hjälper dig att få bättre koll på vad som gäller vid e-handel och...

Läs mer
Visa alla