Den rättsliga grunden för alla bilhandelsavtal inom EU är den vertikala gruppundantagsförordningen. Denna förordning upphör att gälla 31 maj 2022 och granskas nu av Europeiska kommissionen.

AECDR som representerar MRFs intressen på EU-nivå vill påverka så att vissa ändringar av förordningen kommer till branschens fördel. Därför kommer alla AECDR-medlemmar att inleda en gemensam online-undersökning inom EU. MRF ber nu alla bilhandelsföretag att stödja detta arbete genom att delta i den undersökningen.

Information skickas via mejl under januari till samtliga MRFs bilhandelsföretag, som hänvisar och leder till denna online-undersökning.

Alla svar kommer att lämnas och hanteras anonymt.


Se tidsplan och översyn här


Brev till MRFs bilhandelsföretag


Till undersökningen, klicka här


Bilhandel

Slapp myndighetsinställning till stöldligor

I samhällsdebatten säger sig politikerna vilja ha en starkare lagstiftning mot de proffsligor, internationella brottsnätverk företrädesvis...

Läs mer

Begagnatmarknaden – dec 2019

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort begagnatmarknaden i december 2019.

Läs mer

Nya regler vid export

Rådet i EU har utfärdat en Genomförandeförordning 2018/1912 som infördes 1 januari 2020 och som styr...

Läs mer
Visa alla