214 bilhandlare svarade på EU-enkäten

Bakom enkäten står AECDR som är den lobbysammanslutning som MRF har valt att tillhöra inför omförhandlingen av den vertikala konkurrensregleringen som märkesbilhandeln omfattas av. Stora frågor inför den nya förordningen, som träder i kraft 2022, är direktförsäljning och tillgång till bilens digitala innehåll både för service och underhåll samt som en del av kundrelationen.

AECDR som representerar MRFs intressen på EU-nivå vill påverka så att vissa ändringar av förordningen kommer till branschens fördel. Därför kommer alla AECDR-medlemmar att inleda en gemensam online-undersökning inom EU. MRF ber nu alla bilhandelsföretag att stödja detta arbete genom att delta i den undersökningen.


Inkomna svar
Sverige har fått in 214 svar på enkäten, bra svarsfrekvens i förhållande till vårt lands storlek gällande antalet försäljningsföretag. Nu kommer det internationella undersökningsföretaget ICDP att sammanställa en rapport av materialet.

Vad händer nu?
Tanken är nu att AECDR, vår nya lobbypartner i Bryssel, träffar företrädare för ACEA (tillverkarorganisationen) och kommissionen och den ansvariga gruppen för gruppundantaget ”VBER Evaluation Team of DG Competition”  under vecka 8 för att delge informationen.


Kommentarer från Robert Bloom, ordförande för MRFs bilhandelssektion och regiondirektör på Bilia i Skövde, med anledning av den onlineenkät som skickats ut från MRF till alla märkesåterförsäljare inför EUs förnyelse av den konkurrensreglering som finns inom bilhandeln, populärt kallat ”gruppundantaget”.

– Ta dig tid, läs igenom och ge ett svar om hur du upplever din situation idag och vad du förväntar dig av morgondagen. Jag vill säga att alla bilhandlare har ett ansvar i att svara på enkäten, menar Robert Bloom.

– Den är väsentlig för vår gemensamma framtid. Det handlar om att det är nu som man ska svara för att kunna påverka. Påverka går inte sedan när förordningen ligger framme. Så fungerar det inom EU.

– Vi befinner oss i en brytningstid för hur bilar ska distribueras och ägas, men det kommer alltid att finnas ett behov av ett fysiskt möte i hela kundresan. Där har bilhandlaren en viktig roll att spela för att hålla kunden nöjd och säkerställa att kunden får den upplevelse som han eller hon minst förväntar sig. Så därför, fyll i enkäten, avslutar Robert Bloom.


Information skickas via mejl under januari till samtliga MRFs bilhandelsföretag, som hänvisar och leder till denna online-undersökning.

Alla svar kommer att lämnas och hanteras anonymt.


Se tidsplan och översyn här


Brev till MRFs bilhandelsföretag


Till undersökningen, klicka här


Dela via mail

Bilhandel

Nyregistreringar februari 2021 – vart är vi på väg?

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar februariregistreringarna.

Läs mer

Snabb utveckling mot hållbar mobilitet

Under 2020 sjönk koldioxidutsläppen från nya bilar mycket kraftigt. Från 120 g/km till 93 g/km, en...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 6/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla