Rådet i EU har utfärdat en Genomförandeförordning 2018/1912 som infördes 1 januari 2020 och som styr skatteplikt inom EU. Denna förordning förtydligar bl.a. vilka dokument som ska kunna redovisas vid export av fordon där svensk moms inte ska belasta fordonet. Efterlevs inte denna förordnings regelverk så godkänner inte Skatteverket att ni som säljare får lyfta momsen på fordonet vid export.

Beakta att Skatteverket alltid har tolkningsföreträde och nedanstående endast är en vägledning, MRF står ej garant om Skatteverket underkänner bevisningen i enskilda ärenden.

Följande vill Skattemyndigheten ha som dokumentation för ett exporterat fordon:

Köpehandling innehållande följande:

 • Utfärdande-datum
 • Förvärvarens namn och adress (MRF föreslår att ni även tar en kopia på pass eller annan säker id-handling)
 • Varornas mängd och art (MRF föreslår att lägga till chassinr i dokumentationen)
 • Datum och plats för varornas ankomst/leverans
 • Vid leverans av transportmedel, registreringsnummer för transportmedlet
 • Id-handling för den person som tar emot varorna för förvärvarens räkning

Minst två icke motstridiga bevishandlingar, utfärdade av två parter som är oberoende av varandra, av säljaren och förvärvaren. Det kan vara:

 • Transporthandling (som visar att varan exporterats)
 • Ett försäkringsbrev rörande försändelsen eller transporten av varorna
 • Bankhandlingar som styrker betalning av transporten eller försändelsen av varorna.
 • Officiella handlingar som utfärdats av en offentlig myndighet, till exempel en notarie, som bekräftar varornas ankomst i destinationsmedlemsstaten.
 • Ett kvitto utfärdat av en lagerhavare i destinationsmedlemsstaten som bekräftar lagring av varor i den medlemsstaten.
 • Registreringshandling som styrker att bilen registrerats i annat land.

Skatteverkets broschyr om moms vid utrikeshandel finns här

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1912 (Svenska) här


Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus

Bilhandel

Slapp myndighetsinställning till stöldligor

I samhällsdebatten säger sig politikerna vilja ha en starkare lagstiftning mot de proffsligor, internationella brottsnätverk företrädesvis...

Läs mer

Begagnatmarknaden – dec 2019

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort begagnatmarknaden i december 2019.

Läs mer

Nya regler vid export

Rådet i EU har utfärdat en Genomförandeförordning 2018/1912 som infördes 1 januari 2020 och som styr...

Läs mer
Visa alla