Antalet bilverkstäder fortsätter att minska. Detta enligt färsk statistik som MRF tagit fram i anslutning till arbetet med kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. I dagsläget finns det ca 4500 verkstäder med ca 22 600 anställda som utför någon form av bilservice enligt Bisnis Analys AB.

– Uppemot 1000 verkstäder har försvunnit över några års tid, konstaterar Joachim Due-Boje, servicemarknadsansvarig på MRF och menar att det finns många förklaringar till utvecklingen.

– Det handlar om minskat servicebehov, färre timmar att konkurrera om trots att vagnparken växer. Krav på ny teknik och kompetens samt att det är svårt att klara successionen om det är en mindre verkstad, menar Jocke Due-Boje samtidigt som han tillägger att konsolideringar, nya ägarformer och affärsmodeller som privatleasing, prenumeration och bildelningstjänster också kommer att påverkar servicemarknaden över tid.

Han menar att branschens stora utmaning är att klara omställningen till ny teknik och de investeringskrav som kommer med den inom såväl kompetens som verkstadsutrustning.

– En tydlig indikation på strukturomvandlingen är den allra senaste rapporten om branschens rekryteringsbehov som föreligger. Enligt den har personalbehovet minskat med drygt tio procent på ett år. Jag vill säga att det är inte alltid är ytterligare arbetskraft som efterfrågas, utan det handlar allt mer om ny kompetens, säger Joachim.

Enligt honom måste både företagen och utbildningsväsendet ta höjd för detta.

– Om varannan ny bil som säljs 2025 är elektrifierad på något sätt samtidigt som allt fler väljer att tillgodose sitt mobilitetsbehov på andra sätt än de som dominerar idag är det hög tid att ta höjd redan nu för den utvecklingen, menar Joachim.

Enligt Bisnis analys ser branschstrukturen (minst 500 000 i omsättning och mer än 0 anställda) ut enligt följande januari 2020:

  • Bilverkstäder, pb och lv, 3042 st med 14983 anställda
  • Lack- och skadeverkstäder, 508, med 3671 anställda
  • Däckverkstäder, 950, med 3950 anställda
  • Totalt 4500 verkstäder med 22604 anställda

 

Så här har Bisnis Analys tagit fram branschstatistiken:

Resultatet baseras på inlämnade årsredovisningar från aktiebolag som omsätter mer än 500 000 kr/år och har mer än 0 anställda. Engligt Joachim Due-Boje är mätverktygen något trubbiga på grund av att företagen redovisar själva sina SNI-koder till Bolagsverket. Viktigt är också att notera att de stora företagen (Bilia, Hedin Bil, Din Bil med flera) har både fler bil- och skadeverkstäder än vad siffrorna redovisar på grund av att fakta kommer från det antal organisationsnummer som redovisar årsrapporten.

Ett annat exempel är: Ett transportföretag lägger om däck på sina fordon själva, då blir det naturligt att fylla i SNI-kod 45204 (däckverkstad) till Bolagsverket. Eller en däckverkstad lagar bilar ibland och fyller i SNI-koden 45201 (bilverkstad). Vad som blir svårt att få fram är hur många som jobbar i respektive bransch. Så ovanstående redovisning är och kan inte bli exakt annat än att ringa till varje enskild firma och fråga om verksamheten.


Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad MRF
Skicka ett mejl till Joachim

Bilverkstad

MRF tar branschinitiativ för elsäkerhetsstandard

Branschen vill ha en elsäkerhetsstandard som verkstäderna kan rätta sig efter. I nära samarbete med fordonstillverkarna...

Läs mer

Allt fler verkstäder klarar GBVs årliga kontroll

I takt med att kontrollföretagen för Godkänd Bilverkstad (GBV) hinner med att utföra årlig kontroll, och...

Läs mer

Ännu fler Motorbranschcollege

Antalet motorbranschcollege ökar. 29 januari certifierades Yrkesplugget Uppsala som det 19:e Motorbranschcolleget, MBC. Samtidigt står det...

Läs mer
Visa alla