I takt med att kontrollföretagen för Godkänd Bilverkstad (GBV) hinner med att utföra årlig kontroll, och avtalar med verkstäder som vill ansluta sig till kravdokumentet, så ökar antalet GBV-verkstäder. Sista mätningen, som skedde 27 januari, visar att 274 verkstäder av landets totalt 3042 stycken är godkända enligt kravdokumentet.

– MRF har frågat samtliga kontrollföretag, även dem som levererar kvalitets- och verksamhetsutveckling, hur många verkstäder som de har avtal med. Summerar vi alltihopa så är prognosen mer än 600 GBV verkstäder efter sommaren 2020, berättar MRFs Joachim Due-Boje som tillsammans med SFVFs Ulf Stefansson utgör styrgruppen för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad.

Joachim berättar att branschen redovisar antalet anslutna verkstäder till Konsumentverket med jämna mellanrum.

Bilverkstad

MRF tar branschinitiativ för elsäkerhetsstandard

Branschen vill ha en elsäkerhetsstandard som verkstäderna kan rätta sig efter. I nära samarbete med fordonstillverkarna...

Läs mer

Allt fler verkstäder klarar GBVs årliga kontroll

I takt med att kontrollföretagen för Godkänd Bilverkstad (GBV) hinner med att utföra årlig kontroll, och...

Läs mer

Ännu fler Motorbranschcollege

Antalet motorbranschcollege ökar. 29 januari certifierades Yrkesplugget Uppsala som det 19:e Motorbranschcolleget, MBC. Samtidigt står det...

Läs mer
Visa alla