Antalet motorbranschcollege ökar. 29 januari certifierades Yrkesplugget Uppsala som det 19:e Motorbranschcolleget, MBC. Samtidigt står det klart att både Tyresö Gymnasium och Vallentuna Gymnasium på MRF Stockholms initiativ ansökt om att bli certifierade som Motorbranschcollege.

– Vi mycket glada över detta besked från de båda skolorna. Behovet av nya medarbetare i Storstockholm är skriande och detta är ett viktigt, och av branschen mycket välkommet steg, i att tillfredsställa det, säger Henrik Idermark, distriktschef för MRF Stockholm, samtidigt som han gratulerar Yrkesplugget Uppsala till certifieringen.

 En Motorbranschcollege-certifiering innebär en kvalitetsstämpel på den fordonstekniska utbildningen inom fordons- och transportprogrammen i skolorna. En viktig insats för motorbranschens kompetensförsörjning. 

Enligt den nyligen släppta rapporten ”Tempen på motorbranschen” har branschen ett stort rekryteringsbehov. 5 300 personer behöver anställas mellan 2020 och 2022 varav många i den befolkningstäta Mälardalsregionen.

– Syftet med Motorbranschcollege är att stärka kvaliteten på den fordonstekniska utbildningen för att på så sätt locka fler ungdomar och för att säkerställa att företagen får den kompetens de behöver, förklarar Jonas Hehrne, verksamhetsledare för Motorbranschcollege i ett pressmeddelande.

Bilverkstad

MRF tar branschinitiativ för elsäkerhetsstandard

Branschen vill ha en elsäkerhetsstandard som verkstäderna kan rätta sig efter. I nära samarbete med fordonstillverkarna...

Läs mer

Allt fler verkstäder klarar GBVs årliga kontroll

I takt med att kontrollföretagen för Godkänd Bilverkstad (GBV) hinner med att utföra årlig kontroll, och...

Läs mer

Ännu fler Motorbranschcollege

Antalet motorbranschcollege ökar. 29 januari certifierades Yrkesplugget Uppsala som det 19:e Motorbranschcolleget, MBC. Samtidigt står det...

Läs mer
Visa alla