Branschen vill ha en elsäkerhetsstandard som verkstäderna kan rätta sig efter. I nära samarbete med fordonstillverkarna har MRF initierat och påbörjat arbetet med en branschstandard.

Arbetet med säkerhetsregler för elarbeten på – just – personbilar är allt annat än enkelt har MRFs och BilSweden gemensamma arbetsgrupp kunnat konstatera gång efter gång.

– Vi har hamnat i någon form av vakuum där det råder osäkerhet kring vilken myndighet som egentligen har ansvaret. Det finns regler för fasta elinstallationer, men inte för personbilar, säger Henrik Idermark som från MRFs sida ingår i arbetsgruppen.

Mot bakgrunden av det allt större beståndet av, i någon form, elektrifierade bil måste branschen, såväl service- som lack-och skadeverkstäder, ha ett tydligt och detaljerat regelverk att förhålla sig till vid elarbeten, understryker Henrik. Likaså borde det finnas en lagstiftning som stöder det.

Som läget är idag faller elsäkerhetsarbete på elbilar mellan stolarna. Något som MRF vill ändra på! Därför har arbetsgruppens arbete intensifierats samtidigt som myndighetskontakterna är omfattande. En stor styrka är den samverkan mellan MRF och BilSweden som sker i frågan. Detta ger en helhetsbild och framför allt – kompetens kring både fordonen och reparationsarbetet.

– Men vi övertygade om att med utbildning och kompetens till hur man ska, och kan, förhålla sig till elen är betydligt viktigare än gummihandskar, även om skyddsutrustning kommer att behövas vid vissa typer av arbeten, avslutar Henrik Idermark.Henrik Idermark
MRFs Plast-, lack & skadesektion
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Henrik

Bilverkstad

MRF tar branschinitiativ för elsäkerhetsstandard

Branschen vill ha en elsäkerhetsstandard som verkstäderna kan rätta sig efter. I nära samarbete med fordonstillverkarna...

Läs mer

Allt fler verkstäder klarar GBVs årliga kontroll

I takt med att kontrollföretagen för Godkänd Bilverkstad (GBV) hinner med att utföra årlig kontroll, och...

Läs mer

Ännu fler Motorbranschcollege

Antalet motorbranschcollege ökar. 29 januari certifierades Yrkesplugget Uppsala som det 19:e Motorbranschcolleget, MBC. Samtidigt står det...

Läs mer
Visa alla