Bilfabriker i Kina och Koreanska halvön har stoppat produktionen på grund av uteblivna komponentleveranser till följd av restriktioner i Kina i och med utbrottet av coronavirus. Nu varnar den svenska branschorganisationen för fordonsindustrins leverantörer, FKG, även för en smygande komponent- och reservdelsbrist i Sverige.

För att få en samlad bild över konsekvenserna för servicemarknaden har MRF gått ut med en enkät till landets samtliga generalagenter och större bildelsgrossister.

– Än så länge föreligger ingen överhängande risk för reservdelsbrist eftersom det alltjämt finns en ”höjd”  i flödet före det kinesiska nyåret. Dessutom befinner sig  de leveranser som skeppats ut före nyåret fortfarande till havs, säger MRFs vd, Tommy Letzén.

– Det viktiga för oss, och syftet med kartläggningen, är att få en nulägesbild som vi med transparens kan förmedla ut till verkstäderna. Detta för att underlätta deras arbete och som en väsentlig information åt dem i den dagliga kundkontakten, fortsätter Tommy.

Den statliga exportorganisationen, Business Sweden, har frågat 50 företag – med produktion i eller leveranser från Kina – om coronavirusets konsekvenser för dem. 90 procent av dem uppger att de ser större leveransstörningar under minst tre månader framöver. Avtar inte influensautbrottet kan konsekvenserna bli än mer omfattande.

Bilhandel

Begagnatmarknaden – jan 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar inom kort begagnatmarknaden i januari 2020.

Läs mer

MRF kartlägger risk för reservdelsbrist

Bilfabriker i Kina och Koreanska halvön har stoppat produktionen på grund av uteblivna komponentleveranser till följd...

Läs mer

Konsumentverket planerar granskning av bilhandeln

Konsumentverket har flera preliminära insatser riktade direkt eller indirekt mot motorbranschen som de planerar att genomföra...

Läs mer
Visa alla