Politikernas syn på bilen och bilismen förändras

Synen på bilen och bilismens betydelse för det svenska samhället håller successivt på att omvärderas av våra riksdagspolitiker.

– Vårt långsiktiga opinionsarbete ger resultat, menar Charlie Magnusson ansvarig för press, opinion och samhälle på MRF.


Riksdagens bilnätverk

Han framhåller att bildandet av Riksdagens bilnätverk med riksdagsledamöter med intresse för bil-, trafik- och mobilitetsfrågor från alla partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet starkt bidragit till att lyfta in de bilrelaterade frågorna från den politiska kylan.

– En stor fråga som flera av nätverkets medlemmar drivit med emfas är omvärderingen av bonus-malus. Vi ser att kritiken når fram och att man redan börjar överväga ändringar till det bättre, berättar Charlie.

Tekniks utveckling snabbare än lagstiftning 

En annan vattendelare med betydelse för ökad förståelse för bilen och bilismen är att även fordonsindustrin tagit klimatfrågan på allvar.

– Allt sker med hög teknisk hastighet idag från ingenjörernas sida. Tempot är så pass högt att de lagstiftande politikerna inte hänger med i det, menar Charlie och nämner det accelererande utvecklingsarbete som pågår inom lagring av CO2. Han konstaterar att begreppet CO2-lagring var okänt för de flesta för ett år sedan.

– Då förstår man tempot och de utmaningar som lagstiftarna står inför.

Fara för symbolpolitik

En principiellt viktig fråga är att regeringen tar över delar av de framtida miljöprövningarna från Miljödomstolen. Regeringen gör det som en del i arbetet med grön omställning. För att den ska fungera måste man snabbt och enkelt både besluta och arbeta med investeringar som främjar gröna och hållbara innovationer.

– Beslutsprocessen kan gå snabbare, men det innebär också att frågorna kan bli politiserade. Risken är stor att vi får se en fortsatt symbolpolitik där den bilen, bilismen och den fria mobiliteten hotas genom ogenomtänkta beslut utan större konsekvensanalys, förklarar Charlie.

Fordonsbeskattning

En stor kommande fråga är beskattningen av elektrifierade fordon. Idag drar beskattningen av fossildrivna fordon in cirka 60 miljarder i skatt till staten. Men i samma takt som antalet fossilfria fordon ökar minskar skatteintäkterna till staten.

– Förenklat kan man säga att vägtrafiken finansierar vårt försvar, säger Charlie.

Det pågår ett omfattande arbete med flera departement och myndigheter engagerade. I grunden handlar det om kilometerbeskattning, men hur den ska gå till och hur skatteberäkningen ska utformas är upp till utredarna att komma fram till.


Charlie Magnusson, ansvarig press, opinion och samhälle
Skicka ett mejl till Charlie

Dela via mail

Opinion

Infrastrukturpropositionen: fel prioriteringar och för lite resurser

Regeringen har nu lagt fram innehållet i infrastrukturpropositionen. Den presenterades som den största ekonomiska ramen någonsin...

Läs mer

P-debatt i DI

Det finns inga tecken på att behovet av mobilitet kommer att minska i framtiden och bilen...

Läs mer

Vägtrafiken dominerar i det svenska transportsystemet

Godstransportarbetet för kvartal 4 2020 har nu redovisats. Vägtrafiken stod för 11 180 miljoner tonkilometer, en...

Läs mer
Visa alla