Europeiska märkesåterförsäljare vill fortsatt ha en tydlig vertikal konkurrensreglering, att det så kallade gruppundantaget, för motorfordonssektorn både förnyas och utvecklas med tydligare och jämnare styrkeförhållande mellan bilhandlaren och fordonstillverkaren som mål.

Det visar en europeisk enkät bland märkesåterförsäljare som den nybildade europeiska intresseorganisationen för bilhandel och verkstad, AECDR, genomfört under januari 2020. Detta med anledning av kommande omförhandlingar av konkurrensregleringar för motorfordonssektorn inom EU. Den nya konkurrensreglerande EU-förordningen träder i kraft under 2022.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är svensk medlem i AECDR, Alliance of European Car Dealers and Repairs.

Totalt har 63 svenska märkesåterförsäljare besvarat enkäten (EU totalt 1064 svar) som ger ett nuläge över deras upplevda affärsrelation med fordonstillverkaren eller generalagenten samt allmänna affärsförutsättningar.

Enligt enkäten, som presenterats för det till EU-kommissionen och EU-parlamentet närstående EU:s generaldirektorat i Bryssel, finns en stor oro inför framtiden och framför allt en tilltagande rädsla inför fordonstillverkarens ökade inflytande över märkesåterförsäljarnas hela bilhandelsaffär.

Enkäten visar på att bilhandlarna upplever att det stora flertalet bilfabrikat tidigare fungerande dialog har allt mer övergått till monolog under de senaste två åren. Affärsvillkor, och därmed affärsförutsättningarna, ändras löpande, fordonstillverkaren ökar även sitt inflytande även över både begbils- och verkstadsaffären.

Många av respondenterna menar att obalansen, den enskilde återförsäljarens minskade handlingsfrihet, kommer att ha negativa konsekvenser för både konkurrensen inom sektorn och konsumentens valfrihet.

– Under de senaste åren har fordonstillverkarna stärkt sin ställning och sitt inflytande över hela bilaffären. Vi är överens inom sektorn att vi står inför historiskt stora förändringar drivna av teknikutveckling, hållbarhet och digitalisering. Hoten för hela vår sektor kommer förmodligen att vara stora multinationella företag som är bäst på att hantera och kommersialisera på big data. Det nya styrkeförhållandet skapar ovisshet inför framtiden för alla små lokala bilhandlare. De är i regel SME-företag och är en viktig del av det lokala näringslivet och dess tillväxt både som arbetsgivare och som servicegivare, förklarar Tommy Letzén, vd för MRF.

Det finns två tydliga vattendelare enligt enkäten. Den ena är fordonstillverkarens direktförsäljning – online – av nya personbilar, medan den andra är rätten till bilens digitala innehåll. Men också allt för ensidiga återförsäljaravtal med bland annat krav på stora investeringar, utan investeringsskydd, i återförsäljarens anläggning för att få sälja fabrikatet, komplicerade marginalsystem och oklara ersättningsnivåer skapar framtidsoro kring intjäningsförmågan, enligt enkäten.

– Det finns en befogad oro inför framtiden, en ovisshet som kommer att förmedlas till EU-kommissionen och EU-parlamentet genom svenska EU-parlamentariker samt den svenska konkurrensmyndigheten, Konkurrensverket, säger Tommy Letzén och fortsätter:

– Jag tror att vi som sektor behöver fokusera på att kanske mer närma oss varandra, fordonstillverkare, generalagenter och märkesbilhandlare, för att se helheten och de yttre gemensamma hoten. Vi har i Sverige visat att just sådant samarbete kan ge stor positiv effekt för båda parter!

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – april 2020

Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare … Läs mer

Kolla filmen. DNB tar pulsen på bilSverige

DNB tar pulsen på bilbranschen och träffar MRFs VD Tommy Letzén

Läs mer

Isuzu och Mercedes toppar GA-enkäten

Isuzu tog klivet upp till förstaplatsen på personbilssidan och Mercedes försvarade sin förstaplats på lastbilssidan.

Läs mer
Visa alla