Efter att MRF, SFVF och Bil Sweden enats om att driva arbetet med en elsäkerhetsstandard gemensamt är arbetet med den prioriterat. Någon tidpunkt för när en branschstandard kan vara klar kan inte MRFs Henrik Idermark ge för tillfället. Utan arbetet pågår för fullt, berättar han.

Efter att MRF, SFVF och Bil Sweden enats om att driva arbetet med en elsäkerhetsstandard gemensamt är arbetet med den prioriterat. Någon tidpunkt för när en branschstandard kan vara klar kan inte MRFs Henrik Idermark ge för tillfället. Utan arbetet pågår för fullt, berättar han.

Tillsammans med SFVFs Bo Ericsson och Bil Swedens Anders Carlsson utgör Henrik huvudarbetsgruppen för elsäkerhetsstandarden. Redan har dialoger med Elsäkerhetsverket och MSB inletts. Mycket handlar om kartläggning och hur man kan transformera, anpassa, befintliga standards och riktlinjer till elbilen specifikt.
– Just nu inventerar vi de svenska regelverken och lagarna kring arbete med starkström och framför allt skötsel av starkströmsanläggningar. Vi ser vad vi kan ta med oss av dem till en bilverkstad. Viktiga områden är säkerhet och ansvar, de olika rollerna och ansvarsområdena på verkstaden vid arbete med elbilar, inleder Henrik Idermark.

– Vi gör också en översyn av vad man får göra, arbeta med, i närheten av spänning som är farlig. Med översynen följer även vilka krav vi måste ställa på olika former av utbildningar vid olika arbetsuppgifter.

– Ett speciellt område är arbetet med krockade bilar, där ställs det krav både på elsäkerhets- och brandskyddsarbete, fortsätter han och tillägger att arbetet med branschstandarden sker skyndsamt.

Även verkstadssektionens Joachim Due-Boje är engagerad i arbetet med en branschstandard. Jocke lyfter frågan om bristande standardisering sett till hårdvaran utöver orangefärgade starkströmskablar och pilotledningen – det är ett problem att inte finns gemensam huvudsäkring som alla fordonstillverkare använder sig av, enligt honom.

– Branschen har enats om en gemensam OBD-kontakt, den har även enats om hög- och lågtrycksuttag på en AC. Men den kan inte ena sig om en gemensam huvudsäkring för en majoritet av elbilarna. Det är märkligt, menar han. Han betonar dock vikten av att ha en grundutbildning i elsäkerhet samt att man har och följer aktuella reparationsanvisningar.


För mer information kontakta:

Henrik Idermark
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Henrik

Dela via mail

Bilverkstad

Information om Godkänd Bilverkstad

Nu börjar den externa kommunikationen av den nya kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, GBV. Syftet med GBV är...

Läs mer

Likviditet och lönsamhet är prio 1!

Det blåser snålt, riktigt snålt i branschen när bilförsäljningen rasar och verkstadsbeläggningen sjunker i takt med...

Läs mer

Folksam stöttar verkstäder

Från och med den 3 april kommer Folksam att stötta verkstäder genom att förkorta betalningstiden på...

Läs mer
Visa alla