Antalet verkstäder som klarat årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad, GBV, har passerat 400. Dessutom finns numera GBV-verkstäder i samtliga län.

– Hittills har det fyllt på bra över hela landet med både auktoriserade och fristående verkstäder. Enda undantaget är Storstockholmsregionen där antalet märkesverkstäder som tagit upp kvalitetsstandarden fortfarande är lågt. Jag vet inte, men kanske kan man utnyttja den drastiska beläggningsnedgången till att påbörja arbetet med Godkänd Bilverkstad, säger Joachim Due-Boje, servicemarknadsansvarig på MRF.

Han förklarar att grundtanken med krisavtalet om korttidsarbete från utredaren Anders Ferbes sida är att kompetensutveckling, validering, för stärkt konkurrenskraft ska vara en del av det. Men allt går oförutsägbart fort.

– Det kan vara en möjlighet, men någon större tröst är det inte i det pressade läge som hela branschen befinner sig i. Men det är en tanke.

Läs mer om hur du kommer igång med kvalitetsstandard Godkänd Bilverkstad här

Dela via mail

Bilverkstad

Information om Godkänd Bilverkstad

Nu börjar den externa kommunikationen av den nya kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, GBV. Syftet med GBV är...

Läs mer

Likviditet och lönsamhet är prio 1!

Det blåser snålt, riktigt snålt i branschen när bilförsäljningen rasar och verkstadsbeläggningen sjunker i takt med...

Läs mer

Folksam stöttar verkstäder

Från och med den 3 april kommer Folksam att stötta verkstäder genom att förkorta betalningstiden på...

Läs mer
Visa alla