I samband med den sk Coronakrisen pekar MRF, i ett brev till regeringen, på att bilverkstadstjänster ska anses som en samhällsviktig funktion.

Brev till regeringen

Bilverkstäder – en viktig samhällsfunktion

I rådande situation med en världsomspännande pandemi fins det en del som talar för att även grundskolor och förskolor kommer att stängas. Vi vill i detta sammanhang peka på att det är av synnerligen stor vikt för samhället att de som arbetar på bilverkstad har möjlighet att fortsätta sitt arbete.

Den svenska bilparken består idag av nästan 4,9 miljoner personbilar, 670 000 transportbilar varav 85 000 tunga lastbilar och 15 000 bussar. Dessa fordon kräver underhåll och reparationer för att kunna fortsätta utföra det viktiga transportarbete som de utför.

Vägtransporter är av MSB utpekade som en samhällsviktig verksamhet som bör prioriteras och skyddas.

Transportbilar och lastbilar är en självklarhet för att vi ska kunna transportera varor och gods för vår dagliga försörjning, men även en stor del av personbilsflottan måste kunna fortsätta att utföra ett persontransportarbete. Det gäller naturligtvis, polis, ambulans och räddningstjänst, men också för personbefordran av människor som arbetar inom samhällsviktiga funktioner. I ett läge där människor ombeds att undvika större folksamlingar kommer den kollektiva trafiken att undvikas i en allt större utsträckning och därmed kommer bilen att spela en allt större roll för persontransporterna. Vidare är det viktigt att vi kan få till transporter av förnödenheter till alla som befinner sig i olika karantänsituationer vare sig man tillhör äldre eller smittade.

Vi vill därför uppmana regeringen att vid en ev stängning av skolor och förskolor se till att även personer som arbetar på bilverkstäder undantas som en samhällsviktig funktion, och därmed att deras barn kan beredas plats för daglig omsorg.


MSBs rekommendationer läs här

Dela via mail

Bilverkstad

Digital dag – 23 september

23 september kl 9.00-12.00 bjuder MRF och Wayke in till Digital dag - ett livesänt webbinarium....

Läs mer

Skaffa egen el till företaget

Hur löser vi bäst laddning av elfordon när kraven från konsumenter och huvudmän ökar samtidigt som...

Läs mer

Säkerhetsstandard för arbete med elbilar

Arbetet med en branschgemensam säkerhetsstandard för arbete med elbilar pågår. Det handlar om att hitta bra...

Läs mer
Visa alla