Med anledning av coronavirusets utbrott har regeringen beslutat att det i regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020 ska ingå ett kompletterande system för stöd vid korttidsarbete. Det nya systemet presenterades av januaripartierna i måndags och innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidsarbete.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. MRF och hela motorbranschen välkomnar regeringens besked.

– Det är tufft för många bilverkstäder när kunderna uteblir, säger Joachim Due-Boje på MRFs verkstadssektion. Han påtalar också hur viktigt det är att motorbranschföretagen ansöker snabbt för att inte hamna i likviditetsproblem när intäkterna uteblir samtidigt som löner och annat ska betalas ut.

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Det nya systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder, ska kunna få stöd under en begränsad period.

Under år 2020 föreslås nu även en tillfällig förstärkning av stödet, korttidspermittering, som innebär att staten står för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, och att arbetsgivare och arbetstagare delar på resterande fjärdedel, istället för att staten tar en tredjedel av kostnaden. Till skillnad från vad som gäller vid dagens system, innebär det nya systemet att en arbetsgivare, oberoende av det allmänna konjunkturläget, kan beviljas stöd efter ansökan till Tillväxtverket som bedömer om arbetsgivaren uppfyller villkoren för stödet och beslutar om utbetalning.

Läs mer om stödet och ansökningsproceduren här

Dela via mail

Bilverkstad

Information om Godkänd Bilverkstad

Nu börjar den externa kommunikationen av den nya kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, GBV. Syftet med GBV är...

Läs mer

Likviditet och lönsamhet är prio 1!

Det blåser snålt, riktigt snålt i branschen när bilförsäljningen rasar och verkstadsbeläggningen sjunker i takt med...

Läs mer

Folksam stöttar verkstäder

Från och med den 3 april kommer Folksam att stötta verkstäder genom att förkorta betalningstiden på...

Läs mer
Visa alla