Internethandeln med både begagnade och förmodligen även nya bilar har i och med coronakrisen fått sitt absoluta genombrott.

Många medlemsföretag deltog i webinariet om distansförsäljning, Köp online, som MRF genomfört tillsammans med den digitala marknadsplatsen Wayke.

– Egentligen skedde det stora språnget när Wayke la till ”köp”-knappen, men det har tagit lite tid innan det tog fart på riktigt, konstaterar MRFs jurist David Norrbohm efter två seminarier.

David upplever intresset för e-handel som stort bland de deltagande företagen. Han säger att konsumentskyddet är starkare vid ett distansköp än vid ett konventionellt köp i bilhallen. Men det finns en stötesten som ännu inte fullt utredd, definierad, det är rätten att provköra och möjligheten att lämna tillbaka bilen vid ett nybilsköp.

– Det handlar om hur värdeminskningen ska beräknas. Hur den skall göras på begagnat har vi tagit fram i MRFs villkorsmall för distansköp. Nästa fråga är hur denna fråga skall behandlas och beräknas vid försäljning av nya bilar, förklarar han och fortsätter:

– Här måste alla aktörer titta på de affärsmässiga riskerna vid distansförsäljning, eftersom långt ifrån hela värdeminskningen går att debitera kunden vid ångerköp av en helt ny bil.

Avslutningsvis berättar David att MRF håller på att undersöka den saken, och har i dagarna gått ut med en enkät till återförsäljarföreningarna vad gäller försäljning av nya bilar via e-handel.

Dela via mail

Bilhandel

Säkra upp distansförsäljningen

MRF har lanserat två nya blanketter - distansförsäljning och beställning av privatleasingbil. Båda blanketterna är kommunicerade...

Läs mer

Nyreg maj 2020 – kraftig coronaeffekt

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar maj-siffrorna.

Läs mer

Årets GA-enkät har fått stor uppmärksamhet

Resultatet från årets GA-enkät har fått stor uppmärksamhet i media. Utöver dess självklara plats i vår...

Läs mer
Visa alla