Ny prognos för bilmarknaden

Den 3 april hölls en prognoskommitté på BILSweden i syfte att anpassa årets bilhandelsprognos till de nu rådande förhållanden.

Med oss från första kvartalet har vi en marknad som för personbilar har gått något bättre än prognos och där det fram till vecka 12 fortsattes att handlas i normal omfattning. Därefter har dock marknaden sjunkit markant. För Transportbilar är bilden ungefär den samma, att registreringarna följt prognosen för kategorin medan tunga fordon (över 16 ton) har haft en lite trögare start på året. Hur fortsättningen kommer se ut beror mycket på när och hur återstarten efter Covid-19 kommer igång.

Just nu följer våra planer och prognoser det som Svenskt Näringsliv kallar ett V-scenario. Det bygger på en kraftig nedgång under andra kvartalet under 2020 när vi i princip stängt ned stora delar av produktionen på grund av Covid-19. Scenariot förutsäger också att pandemin under detta kvartal sprider sig och riskerna därmed avtar och att produktionen då återstartar enligt nuvarande planer. Följden blir att vi under kvartal 3 från låga nivåer återgår mot tidigare volymer och att kvartal 4 rullar på i princip enligt tidigare plan med vissa efterdyningar av pandemin men att sedan 2021 åter i princip är opåverkat.

Att beakta i detta är att ett uppdämt behov skapas under kvartal 2 som till del lyfter kvartal 3 och 4 från en nivå som kanske annars skulle vara mer negativt påverkade av pandemins eftersvall.

MRF följer utvecklingen i nära dialog med branschens parter. Om vi kommer att få detta nu aktuella V-scenario eller om vi riskerar ett W-scenariot med en andra våg av pandemin under hösten är i dag omöjligt att bedöma. Om vi riskerar det mer skrämmande U-scenariot med ett utdraget-U, d v s en längre nedstängning, får vi en första indikationen på när Scania och Volvo lämnar besked om sina planerade produktionsstarter, just nu är aktuell plan 20:e april.

Inför prognoskommittén gjorde MRF en enkät bland sina medlemmar om hur de tror att utvecklingen under året kommer se ut. Med underlag från ca 265 medlemmar som underlag deltog MRF i kommittén.

Beslutet från kommittén är att med rådande scenarion blev att prognostisera en marknad på 270 000 personbilar för 2020 och 38 000 transportbilar/lätta lastbilar.

Styrelsen Tunga Fordon inom MRF har fört sammanträde för att fastställa en prognos för Tunga Fordon för 2020. Den bygger på samma scenario som nämnts ovan. På grund av betydligt längre ledtider för tunga fordon och ett ordertecknande som inte sjunkit lika mycket läggs en prognos på 4800 Tunga Fordon med samma reservationer som ovan.

 


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus

 

Dela via mail

Bilhandel

AECDR nyheter från Bryssel 19/2020

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Missa inte årets digitala begagnatkonferens

Välkommen att boka dig på årets begagnatkonferens 19-20 november. I år kör vi ett digitalt under...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 18/2020

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla