Fler försäkringsbolag pratar med MRF om lack- och skadesidans villkor

Efter vårt brev till de olika försäkringsbolagen, har vi fått väldigt bra respons och flera försäkringsbolag har inlett en löpande konstruktiv dialog med MRF.

Detta för att få en nulägesbild av coronakrisens konsekvenser inom lack- och skadesidan. Det är viktigt att få med alla försäkringsbolagen samt att få dom att dra åt ett och samma håll som både är dom, bransch och försäkringstagarna till nytta.

I fredags hade undertecknad och vår vd, Tommy Letzén, ett mycket bra digitalt teamsmöte med Elin Sandahl och Per Hoffman på Protector Försäkring. Vi diskuterade då nuläget inom lack- o skadebranschen samt vilka behov som våra medlemsföretag har.

Bland annat diskuterades de risker som finns om företag tvingas varsla/säga upp kompetent personal, vilket i sin tur leder till både kompetens- och kapacitetsbrist hos våra skadeverkstäder längre fram.

Under mötet framkom också att Protector har ett nära och bra samarbete med sina avtalsverkstäder, och har ännu inte någon markant nedgång i inflödet av skadeofferter. Mycket kan förklaras med att Protector bara försäkrar företagsmotor, men de väntar sig en nedgång i och med minskad trafikbelastning och taxinäringens svåra situation.

Protector hjälper sina avtalsverkstäder på olika sätt för underlätta i deras vardag genom att:

  • tätare dialog med verkstäderna
  • tillåter verkstäder att delfakturera stora skador
  • diskuterar maxpris på reparation istället för inlösen (när det är möjligt)
  • hjälper till med sökningar av efter nya och begagnade reservdelar
  • betalar fakturor så fort som möjligt
  • styr skador i den mån det är möjligt

Vidare så diskuterade vi Branschforum och att skol/rekryteringsfrågan är en självklart punkt på agendan så att hela branschen går åt samma håll. MRF välkomnar Protector att delta i Branschforum som är öppet för samtliga försäkringsbolag. Att Protector tar initiativet till och vill ha en löpande dialog med oss på MRF tycker vi är bra och MRF uppmuntrar andra försäkringsbolag som ännu inte tagit kontakt med oss på MRF om en löpande dialog. Med gemensamma krafter arbetar vi som bilbranschorganisation som enande kraft för medlemmarnas och marknadens bästa.


För mer information kontakta:
Jan Olvenmo, ansvarig plåt- och skadeverksamheten
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Jan

Dela via mail

Plåt och lack

Webbinarium – avtal och förhandlingar för lack- och skadeverkstäder

Välkommen att delta på detta kostnadsfria webbinarium om avtal och förhandlingar. Inbjuden gäst från försäkringsbranschen är...

Läs mer

Dan Håkansson får MRFs Stora Pris 2020

Årets pris går till rektor Dan Håkansson, Kattegattgymnasiet/Kristinehedsgymnasiet i Halmstad.

Läs mer

Tack för ditt deltagande på webbinariet om lackering

MRFs webbinarium om lackering fick ett bra gensvar med cirka 250 deltagare. Presentationen från eventet finns...

Läs mer
Visa alla