Medlemsenkät om nuläge inom lack- och bilskador

Vad är nuläget och hur ser den närmaste, överskådliga, planeringshorisonten ut för lack- och skadeverkstaden? Med ett antal frågeställningar i enkätform vill MRF försöka skapa en dagsaktuell bild över utvecklingen inom skadesidan.

– Vi känner behov av att få en riktigt skarp helhetsbild över dels coronaeffekter, dels den generella konjunkturella utvecklingen. Därför är uppmaningen till alla medlemsföretag som fått enkäten att ta den tid som krävs för att besvara den, förklarar Jan Olvenmo på MRFs plast-, lack- och skadesektion.

Han säger att den generella nulägesbilden är sviktande volymer som accelereras på grund av konsekvenser av coronaviruset härjningar, utebliven vinter i Syd- och Mellansverige, minskad bilkörning samt ekonomisk återhållsamhet bland bilägarna.

– I en arbetsintensiv lågmarginalbransch är det tufft när kunderna och även personalen uteblir. Nu vill vi få en än mer detaljerad bild för att med den som underlag kunna agera som enande branschföreträdare, berättar Jan.

Han betonar särskilt att MRFs verktygslåda av konkurrensskäl är begränsad.

– Vår uppvaktning av samtliga försäkringsbolag inom fordonssidan är ett exempel på vad vi kan göra, och den har varit till nytta. Vi kan också ge generella råd, driva utbildningar som stärker konkurrenskraften samt inspirera. Dessutom kan vi, naturligtvis, genom vår kommunikation hålla dig uppdaterad, säger Jan.

I enkäten frågas bland annat om marknadssituation/efterfrågan, beläggning, bokningsläge, personalsituation (sjukfrånvaro, korttidsarbete, varsel och uppsägningar), skadetyper, reservdelsförsörjning och ekonomi.

Sista svarsdag är 8 maj.


För mer information kontakta:
Jan Olvenmo, ansvarig plåt- och skadeverksamheten
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Jan

Dela via mail

Plåt och lack

Enighet om kvalitetsstandard för skadeverkstäderna

MRF, BIL Sweden och SFVF är eniga om en kvalitetsstandard för skadeverkstäder. Detta innebär att alla...

Läs mer

Varning för hot!

Till VD:ar på MRFs medlemsföretag MRF har blivit kontaktade av en handlare i Jönköpingstrakten. Ett gäng...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 12/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla