Positiva signaler i bilhandeln

- Vi kan se flera positiva tecken i handeln med bilar. De dystra siffror vi sett de gångna veckorna ser nu ut att vändas mot en betydligt mer positiv bild, säger Klaus Silfvenius bilhandelsansvarig MRF.

Om vi väljer att se på de siffror som tydligast visar situationen just nu, vilket är ordertecknande av nya bilar och ägarbyten av begagnade bilar, där ledtiden är relativt kort så ser vi tydliga tecken på en marknad som vänder upp igen.

Ordertecknandet på nya bilar är fortfarande sämre än föregående år men ordertecknandet har återhämtat mer än hälften av nedgången när det var som sämst för några veckor sedan. Vad vi nu ser är en uppgång i ordertecknandet som just nu bara är ned drygt det dubbla mot vad vi prognostiserade i slutet av förra året, då Corona mest förknippades med ett ölmärke från sydligare breddgrader. Det måste ses som väldigt positivt jämfört med vad vi såg för bara en knapp månad sedan då bilden vara allt annat än ljus.

Denna bild av marknaden förstärks av begagnathandeln som tagit fart. De två senaste veckorna har handeln med bilar mellan bilhandlare och privatkund till och med överträffat föregående års handel.

Som synes är denna handel ett av de områden inom bilhandeln som påverkats minst av den rådande situationen men det verkligt positiva är att föregående år överträffas, privatkunderna köper mer bil av bilhandlare nu än för ett år sedan.

Givet finns det områden inom bilhandeln som inte ser lika ljus ut, handeln inom bilhandeln är fortfarande ca 30% lägre än föregående år, d v s handlare ser till att sälja sina inbyten själva istället för att sälja dem vidare till andra handlare, det tyder på viss brist på tillgång. Dock ska sägas att även denna handel återhämtat del av nedgången så vill vi se det positivt så har vi många tecken på att vi lämnat botten och nu är på väg upp.

Den handel som fortfarande inte återhämtat sig är den som den svenska marknaden inte ensam påverkar. Privatimporten och exporten är i det närmaste obefintlig och införseln av nya bilar från tillverkarna till nybilshandeln är begränsad då produktionen stått still.

Summerar vi det hela så ser bilden positiv ut, vi verkar ha bottnat ur i flera avseenden och kommer inte nya nedstängningar så ska vi nog året ändå bli ett bra år, avslutar Klaus.


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus


Dela via mail

Bilhandel

Ta höjd för långa leveranstider

Utöver att den pågående pandemin i sig har medfört längre leveranstider, så har det även den...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 1/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

GA-enkäten 2021, vi behöver ditt svar!

GA-enkäten är nu ute hos samtliga MRFs återförsäljare av personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Åter...

Läs mer
Visa alla