Information om Godkänd Bilverkstad

Nu börjar den externa kommunikationen av den nya kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, GBV. Syftet med GBV är att säkerställa en fackmässig reparation och ett korrekt kundomhändertagande.

Godkänd Bilverkstad är ett samarbete mellan MRF och SFVF, som tillsammans företräder merparten av landets professionella verkstäder. I slutet av maj intensifieras konsumentinformationen, med bland annat PR-insatser och annonsering i sociala medier, av standarden. Detta efter att ett  ”break even” skett.

– I hela Sverige har vi över 460 verkstäder som klarat årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad. Det innebär att ca 15 procent av alla landets professionella verkstäder är GBV-verkstäder, förklarar Joachim Due-Boje och Ulf Stefansson, MRF respektive SFVF, gemensamt.

Verkstäder som klarar årlig kontroll här

Det var 2014 som ”Kalla fakta” uppmärksammade brister hos åtta undersökta, såväl stora som små, verkstäder i Mälardalsregionen. I programmet ombads dåvarande konsument- och finansmarknadsministern, Per Bolund, att kommentera inslagen. Han krävde skärpning samtidigt som han hotade med tvingande lagstiftning om inte branschen klarade det på egen hand. Med det var kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad född. En frivillig kvalitetsstandard som ska innebära konsumenttrygghet. Konsumentverket har ställt sig bakom branschinitiativet.

MRF och SFVF uppskattar att cirka 2 000 verkstäder kommer att vara klara för Godkänd Bilverkstad inom ett år.

Dela via mail

Bilverkstad

Nu finns det 22 Motorbranschcollege!

Ännu en gymnasieskola har certifierats som Motorbranschcollege, MBC. Grattis till Kungsmadskolan i Växjö som klarat certifieringen.

Läs mer

Nya myndighetsinsatser mot osund konkurrens

Regeringen har meddelat att den kommer att ge åtta myndigheter i uppdrag att motverka kriminalitet inom...

Läs mer

Vilka är bilbranschens mäktigaste kvinnor? Nominera nu!

MRF och Wayke kallar till upprop för att utse bilbranschens mäktigaste kvinnor! Var med och nominera...

Läs mer
Visa alla