MRF har lanserat två nya blanketter - distansförsäljning och beställning av privatleasingbil. Båda blanketterna är kommunicerade med Konsumentverket och finns tillgängliga i MRF Online - blankettjänst för digitala avtal och villkor.

Distansförsäljning

Gäller vid distansförsäljning av personbilar, biltillbehör och reservdelar.
Lagen om distansavtal med bland annat tydliga krav om information om ångerrätt, gäller enbart om ett avtal som ingås inom ramen för ett av säljföretaget organiserat system för att träffa avtal på distans (ex webshop, kundkorg, köpknapp med e-signering av avtal) och om kommunikationen uteslutande sker på distans.


Wayke har idag en köpfunktion där MRFs villkor för distansköp nu finns inarbetade


Beställningsblankett med villkor vid privatleasing

Vid tecknande av privatleasingavtal finns ett avtalsmässigt glapp mellan att leasingtagaren bestämmer sig för bilen fram tills att den lämnas ut efter att leasingavtalet undertecknats. För att minimera bilhandlarens risk vid bl.a avhopp, har vi tagit fram en beställningsblankett som binder leasingtagaren vid sin bilbeställning, fram till dess att leasingavtalet skrivs under, leasingavtalet med leasinggivaren (vilket oftast sker först i samband med leverans). I villkoren kopplade till denna beställningsblankett finns regler om skadestånd vid avbeställning före leverans.


Vid frågor om de olika villkoren kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David


Läs om MRF Online här

Om ni ej har tillgång till MRF Online idag – Beställ MRF Online här

Dela via mail

Bilhandel

Säkra upp distansförsäljningen

MRF har lanserat två nya blanketter - distansförsäljning och beställning av privatleasingbil. Båda blanketterna är kommunicerade...

Läs mer

Nyreg maj 2020 – kraftig coronaeffekt

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar maj-siffrorna.

Läs mer

Årets GA-enkät har fått stor uppmärksamhet

Resultatet från årets GA-enkät har fått stor uppmärksamhet i media. Utöver dess självklara plats i vår...

Läs mer
Visa alla