Utbildning om elsäkerhet

I början av året inledde MRF, SFVF och Bil Sweden ett samarbete kring en gemensam branschstandard för säkert arbete med elbilar. I och med att organisationerna enats, har branschens arbete med att ta fram riktlinjer i elsäkerhetsarbete kunnat intensifieras. Utbildningsbehovet anses också som stort enligt Henrik Idermark på MRF.

En av utbildarna som redan idag håller kurser för säker hantering av fordon med högvoltssystem är BoJo i Mjölby. Pandemin, till trots, genomför de löpande kurser, heldag, som bokas genom MRFs hemsida. Håll utkik efter kommande kurser efter sommaren på mrf.se här

– Eftersom utbildningen är viktig samtidigt som BoJo kan erbjuda utbildningslokaler som mer än väl medger sittning med låg smittorisk kan utbildningsverksamheten fortsätta även under rådande omständigheter, förklarar Henrik Idermark, ansvarig för elfordon på MRF. Han tillägger:

– Branschstandarden är inte klar, men fordonen finns ju redan på våra verkstäder så vi måste utbilda i säkerhet, risk och grunderna i ellära redan nu.

På BoJo är det Per Borg som håller i undervisningen. Han säger att det finns ett stort kompetensbehov att täcka i och med marknadsutveckling för el.

– Fram till maj hade 33 000 nya elbilar sålts i Sverige bara i år. Stämmer allt är varannan ny personbil som säljs 2025 elektrifierad på något sätt, hybrid, batteri eller bränslecell. Den utvecklingen måste branschens aktörer vara med på.

Enligt Per är det viktigt att utbilda sig i elsäkerhet. Antingen går man utbildningen själv, eller så låter företaget någon/några medarbetare gå endagskursen för att sedan föra ut kunskaperna internt.

– Det viktiga är att man lär sig att förstå att det här, elen, är inget som man leker med. Man måste läsa, förstå och arbeta enligt instruktionen. Det går inte som en vanlig personbilstekniker, att prova lite egna lösningar vid en mekanisk reparation. Gör man det med el är risken stor att man hamnar i en farlig gråzon. Reglerna är till för att skydda människan, förklarar Per och tillägger att det enklaste sättet att definiera elbilen enligt Elsäkerhetsverket, det är att jämföra den med en 400 volts transformator på fyra hjul.

Han ser det som ett generellt branschproblem att så lite är standardiserat inom el utöver de orange kablarna för högvoltssystemet – inte ens strömbrytare är gemensamma. Därför är det viktigt att följa fordonstillverkarnas anvisningar. Man ska inte ta någonting för givet bara för att man tidigare arbetat med el, menar han.

– Slentrianen är det farliga, vill man även arbeta efter lunch så är det bara att följa reglerna!

Kursen hos BoJo omfattar både teori och praktiska genomgångar under följande kapitel:

 • Branschpraxis
 • Olika sorters elbilar och elhybrider
 • Spänning och högt energiinnehåll
 • Olika typer av elektriska energilager
 • Ansvarsfrågor
 • Kompetenskrav
 • Hantering av risker
 • Elolycka
 • Lagar och förordningar samt termerna
 • Tekniska säkerhetsåtgärder
 •  
  Målgrupperna är, utöver verkstäder, lack- och skadeföretag, bärgare, demonterare och andra som praktiskt kan tänkas med ett elfordon.


  För mer information kontakta:

  Henrik Idermark
  Tel 08-701 63 29
  Skicka ett mejl till Henrik

  Dela via mail

Bilverkstad

Digitala juridikkurser under december

Kom med och delta på våra juridikutbildningar, online. Under december kör MRFs jurist David Norrbohm via...

Läs mer

Farligt avfall måste rapporteras

Från och med 1 november ska alla bil- och lackverkstäder som hanterar farligt avfall rapportera in...

Läs mer

Hot om stämning allt vanligare

Tonen mot bilverkstäder blir allt hårdare. Fler kunder skriver och klagar, är missnöjda eller söker efter...

Läs mer
Visa alla