För att återstarta samt för att bygga framtida konkurrenskraft och efterfrågan inom hela automotivesektorns värdekedja, har de tre europeiska samarbetsorganisationerna ACEA, bilindustrin, CLEPA, leverantörer, och CECRA, bilhandel och service, gemensamt antagit 25 insatser för framgångsrik omstart av sektorn inom EU.

Som en del av sektorn deltar MRF tillsammans med Bil Sweden och Fordonskomponentgruppen i det nationella lobbyarbetet kring dels europeiska 25-punktsprogrammet, dels ett nationellt insatsprogram. Programmen som populärt kallas för ”Kick-start” har båda tydliga inriktningar på långsiktig hållbarhet, grön omställning.

Inför det digitala regeringschefsmöte för EU, hade statsminister Stefans Löfven tillskrivits i syfte att poängtera vikten av att de automotiverelaterade frågorna lyftes under överläggningarna om EUs återhämtningsplan.

I skuggan av utbrottet av coronaviruset har den europeiska värdekedjan inom hela automotive med närmare 14 miljoner anställda drabbats hårt. Bara under det första halvåret har efterfrågan och produktion halverats samtidigt som över en miljon anställda inom hela värdekedjan drabbats av varsel och uppsägningar. De samarbetande organisationerna har lagt fram tre prioriterade områden för att parera utvecklingen:

 • Industriell omstart i linje med myndigheternas hälsorekommendationer
 • Underhålla tillgången till likvida medel för livskraftiga företag
 • Fondera ekonomiska medel för hållbar ekonomisk återhämtning genom stimulanser med inriktning på efterfrågan och investeringar i ny teknologi.

 • I brevet till statsminister Löfvén refereras dels till det gemensamt antagna 25-punktsprogrammet, dels till behovet av nationella stimulanspaket för att lyfta efterfrågan.

  Ser man specifikt till det svenska programmet för kick-start ingår bland annat kortsiktiga stimulanser såsom skrotbilspremie, förändringar i bonus-malus och förlängning av förmånsregler. Parallellt med dessa föreslås – proaktivt – från MRFs sida en rad infrastrukturella satsningar med huvudsaklig inriktning på grön omställning av mobilitets- och transportsystemen; satsningar på elvägar,  elbilar, elflyg, trafiksäkerhet samt generella satsningar på väg- och vägjärnvägsnät.

  Läs mer här

  ”Det vi ser en oro kring är att ett svenskt stimulanspaket inte kommer förrän i höst och att det inte finns några beslut om tydliga insatser för att stimulera efterfrågan på fordon. När våra konkurrentländer som Tyskland, Frankrike och Italien redan beslutat om dessa program så riskerar det att snedvrida konkurrensen då alla OEMer har en stark hemmamarknad”, skriver de tre undertecknarna Mattias Bergman, BilS, Fredrik Sidahl, FKG, och Tommy Letzén, MRF i brevet till statsministern.

  Någon detaljerad information finns inte specifikt om brevställarnas frågor behandlats under toppmötet, utan endast att industriella frågor, inre marknaden, avhandlats regeringscheferna emellan.

  Dela via mail

Opinion

MRF uppvaktade statsministern inför EU-toppmöte

För att återstarta samt för att bygga framtida konkurrenskraft och efterfrågan inom hela automotivesektorns värdekedja, har...

Läs mer

MRF bloggar – Bra, men för lite

MRF ökar aktiviteten genom att kommentera och uppmärksamma händelser som rör motorbranschen och dess kunder. Kolla...

Läs mer

MRF på webb

MRF har ändrat upplägget för informationsturnén ”MRF på väg”. Numera kör vi under namnet ”MRF på...

Läs mer
Visa alla