Upp och ner i bilbranschen

Handeln med bilar har medfört stora svängningar under den vår då vi fått kämpa mot en ”ny fiende”. Nya bilar säljer dåligt, nyare begagnade bilar säljer bra medan äldre bilar verkar drabbats av ”corona-avstånd”.

Under april störtdök försäljningen av nya bilar, sedan dess har vi sett en återhämtning men fortfarande på en nivå långt ifrån föregående år. Eftersom ledtiden från försäljning/kontraktsskrivning till leverans är så lång så såg vi genomslaget i registreringarna/leveranser av nya bilar i maj, vilket var en nedgång med drygt 50% mot föregående år och ned 58% mot 2018. Vi har en nybilsmarknad som drabbats mycket hårt. Även om vi från våra medlemmar vet att den värsta nedgången i försäljning återhämtat sig så är situationen långt ifrån återställd.

En faktor som kan ha påverkat nybilshandeln är att det kan finnas kunder som inte vågar satsa på en ny bil och istället köper en begagnad bil. Det skulle kunna vara en del av förklaringen till att försäljningen av nyare begagnade bilar går så bra relativt övrig bilhandel.

I diagrammet nedan visas förändringen i försäljning av begagnade bilar i olika segment under maj månad jämfört med samma månad föregående år och som tydligt framgår har försäljningen av äldre begagnade bilar avtagit drastiskt om än inte lika hårt som för nybil. Dock är ledtiden för begagnathandeln betydligt kortare så den värsta tiden är kanske passerad för begagnade bilar medan nybilar är mitt i den vad avser leveranser.Försäljningen av nyare begagnade bilar i handel mellan bilhandel och användare har varit stark och efter att nybilshandeln bottnade vecka 15-16, har denna del av bilhandeln till och med överpresterat mot föregående år.

I kategorin ”halvåringar” till 5 år gamla ser vi tydligt denna bild av att försäljningen återtagit den under Corona sänkta försäljningsnivåerna.Att bilhandeln ändå lyckas överleva på en låg men ändå fungerande nivå får vi tacka att vi fått ha verksamheten öppen under denna kristid, dels våra handlare som varit aktiva i situationen och som genom att utveckla sin affärsmodell varit betydligt mer synliga digitalt och öppnat för distansförsäljning och även aktivt anpassat sin prisbild till marknaden.

Att prisbilden justerats ned under krisen är i sig inte konstigt men att Sverige justerat prisbilden mer än andra marknader vi jämförs med beror på flera faktorer, dels har andra marknader varit stängda så utländska handlare har inte haft något pris att justera, dels en god tillgång på bilar hos svenska bilhandlare, dels att handlarna mött köparnas förväntan på sänkta priser. Det genomsnittliga priset på utannonserade bilar på Wayke, Blocket och BytBil har sjunkit 3,9 % sedan början av februari i år, d v s jämfört med den prisbild som gällde före pandemin. Det är mer än vad prisbilden hittills har justerats i andra jämförbara europeiska länder.I bilpriset är detta inte så mycket men det påverkar lagervärdet för handlarna vilket kan ge dem likviditetsproblem då de får svårare att behålla sina krediter.

Orsaken till behovet av prisanpassning är tre, utöver ovan nämnda lager hos handlarna så har samtidigt efterfrågan sjunkit under mars och april, dels är svenskarna försiktigare med sina besparingar då vi riskerar att gå in i en lågkonjunktur. Dels har exporten i princip upphört och det av två skäl, nedstängning som följd av pandemin i exportländerna har hindrat köparna att vara aktiva och den svenska kronan har stärkts mot Euron vilket medför att priset blir högre för de utländska köparna.

Detta skulle kunna ge en bild av att det om inte är bra så ändock en acceptabel situation. Dock medför lagersituationer hos våra handlare höga kostnader. Lagren är fortfarande avsevärt större än föregående år och lageromsättningen, d v s hur fort en bil säljs försämras kraftigt. För nybilshandlarna tar det idag i snitt 86 dagar att sälja en begagnad bil, det tjänar man inga pengar på och för den rena begagnathandeln tar det hela 113 dagar i snitt att sälja en bil. Fortsätter den hastigheten på lageromsättningen kommer vi att drabbas av en utslagning så nu måste vi få igång sysselsättningen i Sverige så att köparnas ekonomi förbättras men vi behöver också stimulansåtgärder för att köparna ska våga genomföra sina investeringar och inte stoppa pengarna i madrassen.

Källor: Bil Sweden, Indicata, Vroom


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus

Dela via mail

Bilhandel

Ta höjd för långa leveranstider

Utöver att den pågående pandemin i sig har medfört längre leveranstider, så har det även den...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 1/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

GA-enkäten 2021, vi behöver ditt svar!

GA-enkäten är nu ute hos samtliga MRFs återförsäljare av personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Åter...

Läs mer
Visa alla