Snabb återhämtning inom servicemarknaden

I coronapandemins spår har över 1500 motorbranschföretag begärt något av de statliga stöd som finns. I huvudsak har det rört sig om korttidsarbete och omsättningsstöd. Förmodligen finns det även företag som ansökt om hyresreduktion. Nybilsförsäljningen minskar beroende både på pandemin och en naturlig nedgång efter ett antal starka år.

Inom servicemarknaden snurrar åter hjulen, dock med regionala och märkesvisa variationer. I flera regioner innebär mer hemarbete mindre bilkörning och därmed minskat underhållsbehov.

– Våra återkommande medlemsenkäter visar på en snabb återhämtning, ”business as usual” men med varierande bokningstider från ingen upp till max tio dagar. Fler medarbetare är tillbaka på arbetsplatserna efter permittering. På flera arbetsplatser finns en viss övertalighet eftersom sjukfrånvaron är minimal och utbildningar inställda, berättar MRFs servicemarknadsansvarige Joachim Due-Boje.

Enligt Joachim måste frågan ställas om hur stort det verkliga personalbehovet egentligen är inom servicemarknaden.

– Kan det vara så att det är nya kompetenser som efterfrågas och inte ytterligare arbetskraft utöver dem som krävs på grund av kommande pensionsavgångar? Idag är det brist på diagnostekniker, tekniker inom elteknik samt skadereparatörer som klarar av nya material, säger han och påpekar att då handlar det om nya kompetenser för att möta nya krav, inte ökad servicevolym.

Han framhåller hur viktigt det är att ”branschen beställer rätt” när branschen möter skolorna i de lokala programråden.

– Det är viktigt att flagga upp i tid, det är flera års ledtid fram innan elever med de nya kompetenserna kommer ut på arbetsmarknaden, säger Joachim Due-Boje.

Utöver samarbete mellan bransch och skola framhåller han även det branschgemensamma samarbetet kring kvalitetssäkring av fordonsprogrammet genom Motorbranschcollege.


Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad MRF
Skicka ett mejl till Joachim

Dela via mail

Bilverkstad

Digitala juridikkurser under december

Kom med och delta på våra juridikutbildningar, online. Under december kör MRFs jurist David Norrbohm via...

Läs mer

Farligt avfall måste rapporteras

Från och med 1 november ska alla bil- och lackverkstäder som hanterar farligt avfall rapportera in...

Läs mer

Hot om stämning allt vanligare

Tonen mot bilverkstäder blir allt hårdare. Fler kunder skriver och klagar, är missnöjda eller söker efter...

Läs mer
Visa alla