Svensk elstandard styrande även för elbilar

Det är nu klart att svensk elstandard SS-EN 50110-1 avseende skötsel av elanläggningar, kommer att vara grunden för den branschgemensamma elsäkerhetsstandarden för arbete med elbilar som är under framtagande.

– Vi har klart med ett avtal med Svensk Elstandard om att få använda SS-EN 50110-1 som grund för vår standard. Mycket är vunnet på det eftersom, bland annat Volvo Cars, också har den som basen i sin standard. Sammantaget ger detta projektet tyngd, förklarar MRFs Henrik Idermark som deltar i arbetsgruppen för elsäkerhetsstandarden.

Henrik berättar att projektet har högsta prioritet samtidigt som det är viktigt att det blir heltäckande så långt som är möjligt.

– Det ska vara en branschgemensam elsäkerhetsstandard som innebär att efterlevs standardens riktlinjer så ska arbetsmiljön vara säker, förklarar Henrik.

Han framhåller även det goda samarbetet kring standarden – det finns en gemensam målbild.

– Det är viktigt arbete för branschen och framtiden som vi gör tillsammans, avslutar han.


För mer information kontakta:

Henrik Idermark
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Henrik

Dela via mail

Bilverkstad

Företagsanpassade juridikkurser

MRFs jurist David Norrbohm utbildar i verkstads- och bilhandelsjuridik. Är du eller ditt företag också intresserad...

Läs mer

Svensk elstandard styrande även för elbilar

Det är nu klart att svensk elstandard SS-EN 50110-1 avseende skötsel av elanläggningar, kommer att vara...

Läs mer

Snabb återhämtning inom servicemarknaden

I coronapandemins spår har över 1500 motorbranschföretag begärt något av de statliga stöd som finns. I...

Läs mer
Visa alla