Svensk elstandard styrande även för elbilar

Det är nu klart att svensk elstandard SS-EN 50110-1 avseende skötsel av elanläggningar, kommer att vara grunden för den branschgemensamma elsäkerhetsstandarden för arbete med elbilar som är under framtagande.

– Vi har klart med ett avtal med Svensk Elstandard om att få använda SS-EN 50110-1 som grund för vår standard. Mycket är vunnet på det eftersom, bland annat Volvo Cars, också har den som basen i sin standard. Sammantaget ger detta projektet tyngd, förklarar MRFs Henrik Idermark som deltar i arbetsgruppen för elsäkerhetsstandarden.

Henrik berättar att projektet har högsta prioritet samtidigt som det är viktigt att det blir heltäckande så långt som är möjligt.

– Det ska vara en branschgemensam elsäkerhetsstandard som innebär att efterlevs standardens riktlinjer så ska arbetsmiljön vara säker, förklarar Henrik.

Han framhåller även det goda samarbetet kring standarden – det finns en gemensam målbild.

– Det är viktigt arbete för branschen och framtiden som vi gör tillsammans, avslutar han.


För mer information kontakta:

Henrik Idermark
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Henrik

Dela via mail

Bilverkstad

Digitala juridikkurser under december

Kom med och delta på våra juridikutbildningar, online. Under december kör MRFs jurist David Norrbohm via...

Läs mer

Farligt avfall måste rapporteras

Från och med 1 november ska alla bil- och lackverkstäder som hanterar farligt avfall rapportera in...

Läs mer

Hot om stämning allt vanligare

Tonen mot bilverkstäder blir allt hårdare. Fler kunder skriver och klagar, är missnöjda eller söker efter...

Läs mer
Visa alla