Snart betalas lastbilsbonusen

7 september börjar utbetalningen av klimatpremien för tunga fordon och arbetsmaskiner. Totalt har regeringen avsatt 20 miljoner, vilket ska räcka till cirka 70 fordon som drivs på el, gas eller bioetanol eller arbetsmaskiner som drivs på el. 

Sammantaget uppgår anslaget till klimatpremier till 120 miljoner kronor per år fram till 2022, varav 20 miljoner kronor tillfördes 13 augusti speciellt för premier till miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner.

Samtidigt görs en förändring av det befintliga stödet till elbussar. Det blir alltmer lönsamt att köpa in elbussar och efterfrågan ökar, enligt regeringen. För att öka styrmedlets effektivitet sänks ersättningen från dagens 20 procent av inköpspriset per elbuss till 10 procent. På så sätt kan fler eldrivna lastbilar, arbetsmaskiner och bussar få stöd, menar regeringen. Regeringsbeskedet har mottagits med blandade känslor inte minst från bussnäringens sida, men i grunden mottagandet positivt eftersom det stimulerar marknaden att satsa på fordon med mindre CO2-utsläpp.

– Samtidigt är inte behovet av subventioner och stöd så stort inom den linjelagda busstrafiken. Detta då konfiguration, inklusive bränsle, av bussen styrs av de upphandlingar som trafikhuvudmännen genomför. Så förskjutningen av stimulansmedel från buss till entreprenad är nog en förändring som vi ser positivt på, säger Klaus Silfvenius på MRF och fortsätter:

– I mångt och mycket handlar det om symbolpolitik för att påskynda en process, färdväg och mål som vi stort är överens om men nivån är allt för låg, att endast avsätt 20 MKR och tro att 70 fordon driver en förändring av vår fordonspark är nog lite naivt.

Sammanfattning av innehållet i förordningen, för övrigt är det Energimyndigheten som ansvarar för administrationen av stödet:

  • Stödet sätts till 20 procent av inköpspriset, men högst 40 procent av merkostnaden i förhållande till en jämförbar konventionell lastbil eller arbetsmaskin
  • Stöd betalas ut till företag inklusive fysiska personer som bedriver näringsverksamhet samt till kommuner och regioner
  • Stödet riktas till nya lastbilar (över 3,5 ton) som helt drivs på el, bioetanol och/eller gas
  • Stödet riktas också till nya eldrivna arbetsmaskiner med en nedre effektgräns på 75 kW, med krav på att arbetsmaskinen registreras i vägtrafikregistret

Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus

Dela via mail

Bilhandel

Coronaenkät – viktig del i lobbyarbete

Ett första utkast till rapport föreligger av den europeiska bilhandels- och verkstadskonstellationen AECDRs kartläggning över ”coronaeffekter...

Läs mer

Årets BegBil – 19-20 november

Årets begagnatkonferens BegBil-2020 arrangeras 19-20 november, 9-11.30 båda dagarna. I år kör vi ett digitalt beg-event...

Läs mer

Begagnatmarknaden – augusti 2020

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augustis begagnathandel.

Läs mer
Visa alla