MRF sågar utredningsförslag

Utbetalningen av bonusen på klimatbonusbilar är under utredning. Detta efter att många klimatbonusbilar gått på export direkt efter att bonusen betalats ut. Ett agerande som innebär att bonusens syfte om minskade CO2-utsläpp enligt de svenska klimatmålen inte infrias.

Nu ligger ett utredningsförslag från finansdepartementet framme om nya regler för utbetalning av klimatbonusen. Det är ett förslag till nya regler som innebär att den som erhållit en miljöbilspremie, för närvarande upp till 60 000 kronor, blir återbetalningsskyldig om bilen exporteras innan den är fem år.

MRF är en av flera instanser som fått finansdepartementets promemoria på remiss, möjligheter att lämna synpunkter på förslaget innan regeringen tar fram en lagrådsremiss.

– Vi förstår syftet med att de vill säkerställa att svenska skattemedel används för att förbättra den svenska bilparken, och därmed att bilen inte exporteras under de fem första åren. Skulle bilen exporteras inom fem år så blir man återbetalningsskyldig av bonusen enligt förslaget, förklarar MRFs bilhandelsansvarige Klaus Silfvenius som tillsammans med MRF-kollegerna David Norrbohm och Charlie Magnusson kommer att arbeta med remissvaret.

MRFs första bedömning är att finansdepartementets konsekvensanalys är klen. Det kommer att krävas förbättringar av förslaget innan det går till lagstiftning. Enligt MRF kommer både nybilsförsäljningen och bilens andrahandsvärde och därmed handeln med den att påverkas under dessa år. Dessutom är det oklart vad händer vid oförutsägbara händelser som berör ägarna?
– Vad händer om företaget som köpt bilen går i konkurs eller byter organisationsnummer? Eller om det är privatperson som tvingas sälja bilen på grund av sjukdom? Dessa frågor gäller både för första ägare och för andra ägare under bilens första fem år. Det hela skapar osäkerhet såväl ekonomiskt som juridiskt, men så långt verkar inte utredarna ha tänkt. Utan det handlar om att tänka om och tänka nytt menar vi från MRFs sida, säger Klaus.

MRFs första tanke är att bonusen istället borde fördelas och betalas ut under de fem åren istället för som en klumpsumma. Ett annat alternativ är att koppla ett skattekonto till bonusbilen. Ett låst konto varifrån p-avgifter, trängselskatter etc upp till 60 000 kr räknas av under dem fem första åren.
– Om de nu föreslagna reglerna skulle gå igenom så öppnar det även för konstiga fordonstransaktioner och bilmålvakter, vilket är det sista som vi vill ha fler av.

Senast i november ska MRF ha lämnat sina synpunkter. Arbetet kommer att bli omfattande från MRFs sida eftersom det är en marknadspåverkande fråga.

Dela via mail

Bilhandel

AECDR nyheter från Bryssel 20/2020

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Digitala juridikkurser under december

Kom med och delta på våra juridikutbildningar, online. Under december kör MRFs jurist David Norrbohm via...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 19/2020

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla