Coronaenkät – viktig del i lobbyarbete

Ett första utkast till rapport föreligger av den europeiska bilhandels- och verkstadskonstellationen AECDRs kartläggning över ”coronaeffekter ”på bilhandeln.

Enkäten, som genomfördes i mitten av juli parallellt i flera EU-läder, omfattar i huvudsak nuläge samt framtidsutsikter för märkesbilhandeln. Totalt har 634 märkes-ÅF, varav 62 svenska, besvarat AECDRs frågor. Det mest slående i enkäten är att en övervägande andel av respondenterna tror att agentavtal; kopplat till ett antal utökade tjänster som ersätts av generalagenten, kommer att vara rådande för märkesåterförsäljare om fem år.

I dagsläget testar som bekant Mercedes-Benz affärsförfarandet på den svenska marknaden, men redan visar ytterligare fordonstillverkare intresse för distributionsformen, däribland Volvo Cars.

Svenska märkes-ÅF är betydligt mer övertygade om att dessa nya affärsförutsättningar kommer att gälla om fem år jämfört med EU i snitt.

På frågan om onlineförsäljning, tror flest svenska återförsäljare på att direktförsäljning från generalagent eller tillverkare kommer att vara den ledande formen. Medan i genomsnittseuropa spås märkesåterförsäljarna alltjämt vara huvudkanalen. Intressant är att man ser även tredjepartsaktörer, som Amazon , som ett hot som en kommande distributionskanal.

Nuläget för den europeiska nybilsförsäljningen är inte särskilt upplyftande – det är 30 procent eller mer ner jämfört med bara för ett år sedan dock ser man en viss återhämtning sedan undersökningen gjordes. Däremot är begagnataffären jämförelsevis stark jämfört med för ett år sedan. I Sverige har den vart urstark.

– Enkäten ger en intressant nulägesbild som visar på kraftigt minskad europeisk efterfrågan på nya personbilar samtidigt som nya affärsmodeller och distributionskanaler spås vinna mark, summerar MRFs Tommy Letzén.

Han berättar att utfallet även kommer att kommuniceras till EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter, som svenska Konkurrensverket, i de förarbeten som pågår kring ett nytt konkurrensreglerande gruppundantag för märkesbilhandel.

– De svenska svaren är särskilt viktiga eftersom vår marknad präglas av små familjeägda SME-företag som till stora delar ligger på landsorten. På lands- och glesbygden är de dessutom betydande arbetsgivare samtidigt som de svarar för viktig samhällsservice, säger Tommy.

MRF ingår i den tämligen nybildade och projektorienterade lobbykonstellationen AECDR, Alliance of European Car Dealers and Repairs, tillsammans med antal andra europeiska branschförbund och märkesföreningar. Anledningen till att MRF gått med i denna organisation är ett nytänkande i lobbying, men också att hela det tyska systemet av organisationer valde att byta från CECRA till AECDR.

Syftet med arbetet är att värna bilhandelns och servicemarknadens rättigheter inom EU. I nuläget läggs stor vikt vid arbetet med ett nytt gruppundantag, en vertikal konkurrensreglering för bilhandelssektorn inom Europeiska Unionen. Den så kallade ”coronaenkäten” är att av de påverkansverktyg som används i lobbyarbetet – därav är alla svar viktiga.

– Vår målsättning är en fortsatt konkurrensreglering med underliggande riktlinjer som varken försvårar, fördyrar eller försämrar för bilhandeln. De tillsammans med tillgång till kunddata i realtid kommer att vara en av branschens ödesfrågor, avslutar Tommy Letzén.

Dela via mail

Bilhandel

Dan Håkansson får MRFs Stora Pris 2020

Årets pris går till rektor Dan Håkansson, Kattegattgymnasiet/Kristinehedsgymnasiet i Halmstad.

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 16/2020

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Konsumentverket startar tillsyn av e-handel

Konsumentverket har påbörjat en övergripande tillsyn av efterlevnaden av distansavtalslagen. E-handeln med nya och begagnade bilar...

Läs mer
Visa alla