Förarbetena för bilhandelns gruppundantag klara

31 maj 2022 ska EUs förordning VBER 330/2010 ersättas. Bakom denna förkortning döljer sig EU:s vertikala gruppundantagsförordning för selektiv distribution. I dagligt är det märkesbilhandelns konkurrensreglerande gruppundantag med dess styrande riktlinjer, ett sektorsvis undantag från EU:s generella konkurrenslagstiftning.

Som bäst pågår förarbetet med att ta fram underlag för EU-parlamentarikernas votering någon gång under 2021 eller senast i början av 2022. Det handlar om det ska vara ett gruppundantag eller ej samt i så fall i vilken form. Det vill säga märkesåterförsäljarens framtida affärsvillkor.

Parallellt med detta har lobbyarbetet intensifierats i Bryssel, men också nationellt. Tillsammans med bland annat tyska och övriga nordiska systerorganisationer, totalt tolv organisationer från sju länder, ingår MRF i den nybildade lobbyalliansen AECDR, Alliance of European Car Dealers and Repairs med tyskan Antje Woltermann som frontfigur.

Förordningen VBER 330/2010 är en reglering som ska innebära ”effektivisering som kan möjliggöras genom samordning i en produktions- eller distributionskedja”. Målet med undantaget från allmänna konkurrensregler inom EU är att få ner parternas transaktions- och distributionskostnader och optimera deras investerings- och försäljningsnivåer.

I Sverige implementerades den fullt ut i och med EU-inträdet 1995 (1992 EES-avtalet).

MRF har tillsammans med andra europeiska motorbranschorganisationer under det innevarande gruppundantaget riktat kritik mot återförsäljaravtalens ensidighet, krav på omotiverade kostnader som driver upp priset mot konsument samt avsaknaden av ett investeringsskydd för gjorda investeringar i verksamheten vid ensidig uppsägning. En av de allra viktigaste frågorna framöver är tillgången till kunddata i realtid.

– Det är viktigt med ett jämbördigt styrkeförhållande mellan generalagenten och återförsäljarna.  I Sverige utgörs de MRF-anslutna märkesåterförsäljarna till 95 procent av SME-företag drivna av en familj, påpekar MRFs vd Tommy Letzén.

I dagarna har EU-kommissionen publicerat arbetsdokumentet som sammanfattar utvärderingen av det nuvarande vertikala gruppundantaget för märkesförsäljning. Syftet med dokumentet är att samla bevis på hur konkurrensregleringen fungerar i sin nuvarande form. Detta inför ett beslut om den ska upphöra, förnyas i sin nuvarande form eller revideras.

– En konsekvensanalys kommer att göras av EU:s konkurrensdirektoriat inför en politisk process med översyn av regleringen och riktlinjerna utifrån de frågor som dykt upp under den beredande processen. Vi har nu flera gånger träffat konkurrensdirektoriatet för att svara på deras frågor, samtidigt som vi har lagt fram sakfrågor och resultat från olika undersökningar, förklarar Tommy Letzén. Men det understryker Tommy hur viktigt det är för MRF-medlemmar att besvara de enkäter kring EU-relaterade frågor som kommer från kansliet.

Beredningsprocessen kommer att ledas EU:s konkurrenskommissionär, danskan Margarethe Vestager, som sedan tidigare är känd för sina hårda nypor bland annat rörande IT/digitalt relaterade frågor.

– Utvärderingen har visat att VBER fungerar och att det tillsammans med vertikala riktlinjerna är användbara verktyg som avsevärt underlättar parternas egenbedömning av deras vertikala avtal. Samtidigt har marknaden förändrats avsevärt och utvärderingen har identifierat ett antal frågor som måste åtgärdas. Kommissionen kommer därför fundera över den ska ta itu med dessa frågor för att säkerställa att reglerna blir tillämpliga för en värld som blir allt mer digital och som förändras i hög takt, sade Vestager när förarbetena presenterades för henne.

 

Förarbetena finns här

Dela via mail

Bilhandel

AECDR nyheter från Bryssel 7/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nyregistreringar februari 2021 – vart är vi på väg?

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar februariregistreringarna.

Läs mer

Snabb utveckling mot hållbar mobilitet

Under 2020 sjönk koldioxidutsläppen från nya bilar mycket kraftigt. Från 120 g/km till 93 g/km, en...

Läs mer
Visa alla